ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

เมื่อ : 2021-11-12 10:28:57 อ่าน : 142

ประกาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ขอบเขต การศึกษา และแผนงานการดำเนินงานของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเป็น 3 เวที ดังนี้

1. เวทีที่ 1 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM MEETING (Meeting ID : 958 6462 2414 Passcode : 88788)

2. เวทีที่ 2 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

3. เวทีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

--------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท เอ็นทิค จำกัด

นายอภิชาติ จันทร์แสงกุล

โทรศัพท์ 0 2379 0141-2 ต่อ 105

โทรสาร 0 2379 0143 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon