กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40
คิวอาร์โค้ด เพจ Facebook ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
แหล่งท่องเที่ยวบุรีรัมย์
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
เกาะติดข่าวการบิน
นโยบายนิรภัยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน
asean
FIS
สายการบินนกแอร์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
google
 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เมื่อ : 2021-06-03 11:35:17 อ่าน : 845
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ , หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ร่วมกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช บริเวณลานป่าสัก เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

                                                 

 

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon