ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
QR Code
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Airports of Thailand PLC
บริษัทการบินไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
เว็ปไซต์จังหวัดชุมพร
สนง. ททท.ชุมพร
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพร
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพร
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพร
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
รายละเอิียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 45,305
black_ribbon