Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
ติดต่อเรา
 

ปฏิทินกิจกรรม

 

รายละเอียดกิจกรรม
2 ก.ค. 62 ตัดหญ้า/ทำความสะอาด
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ตัดหญ้า/ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3 ก.ค. 62 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
14:00 - 15:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

- แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฯลฯ
4 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่
09:00 - 11:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่

- อบรม

- ทบทวน
5 ก.ค. 62 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
9 ก.ค. 62 กิจกรรม 5 ส. กรภ.
09:00 - 11:30  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรม 5 ส.

- ทำความสะอาดอุปกรณ์

- ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
10 ก.ค. 62 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
14:00 - 15:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

- แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฯลฯ
11 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่
09:00 - 11:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่

- อบรม

- ทบทวน
11 ก.ค. 62 ออกกำลังกายและฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ประจำสัปดาห์โดยผู้นำฝึก
10:00 - 12:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ออกกำลังกาย(เวลา ๑๐.๐๐ น.) และฝึกซ้อมการใช้รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัยอากาศยาน รถพยาบาล รวมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำรถต่างๆ
12 ก.ค. 62 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
16 ก.ค. 62 ตัดหญ้า/ทำความสะอาด
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ตัดหญ้า/ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ก.ค. 62 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
14:00 - 15:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

- แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฯลฯ
18 ก.ค. 62 ฝึกซ้อมเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ฝึกซ้อมเรือตรวจการณ์ชายฝั่งโดยจำลองสถานการณ์บนโต๊ะ ก่อนการฝึกซ้อมจริงตามพิกัดต่างๆ ศึกษาสภาพอากาศคลื่นลม(เพื่อความปลอดภัย)ก่อนนำเรือลงทะเลฝึกซ้อมจริงตามสถานการณ์จำลองและบันทึกสรุปผลการฝึกซ้อม
18 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่
09:00 - 11:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่

- อบรม

- ทบทวน
19 ก.ค. 62 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
23 ก.ค. 62 กิจกรรม 5 ส. กรภ.
09:00 - 11:30  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรม 5 ส.

- ทำความสะอาดอุปกรณ์

- ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
24 ก.ค. 62 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
14:00 - 15:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

- แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฯลฯ
25 ก.ค. 62 ฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ : กรณีไฟไหม้นอกลำตัวอากาศยาน โดยการจัดทีมเข้าดับไฟ (ใช้เครื่องบินจำลองพร้อมเปิดน้ำจริง)
25 ก.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่
09:00 - 11:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมส่งเสริมและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่

- อบรม

- ทบทวน
26 ก.ค. 62 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
31 ก.ค. 62 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
14:00 - 15:00  กลุ่มรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

- แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฯลฯ


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 43,013
black_ribbon