Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
vote
 
ติดต่อเรา
 

ปฏิทินกิจกรรม

 

รายละเอียดกิจกรรม
1 พ.ย. 61 บริจาคโลหิต
09:00 - 12:00  เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหัวหิน เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ตามที่งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติกำหนดจัดโครงการ ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า ท่าอากาศยานหัวหิน โดยใช้รถบัสรับบริจาคโลหิต
2 พ.ย. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
6 พ.ย. 61 ตัดหญ้า/ทำความสะอาด
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ตัดหญ้า/ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8 พ.ย. 61 พัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน
09:00 - 12:00  กลุ่มบริหารและอำนวยการ กำหนดกิจกรรมพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน
9 พ.ย. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
15 พ.ย. 61 ออกกำลังกายและฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ประจำสัปดาห์โดยผู้นำฝึก
10:00 - 12:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ออกกำลังกาย(เวลา ๑๐.๐๐ น.) และฝึกซ้อมการใช้รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัยอากาศยาน รถพยาบาล รวมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำรถต่างๆ
16 พ.ย. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
20 พ.ย. 61 ตัดหญ้า/ทำความสะอาด
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ตัดหญ้า/ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พ.ย. 61 กิจกรรม 5 ส.
09:00 - 12:00  กลุ่มบริหารและอำนวยการ ทำกิจกรรม 5 ส.
22 พ.ย. 61 ฝึกซ้อมเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ฝึกซ้อมเรือตรวจการณ์ชายฝั่งโดยจำลองสถานการณ์บนโต๊ะ ก่อนการฝึกซ้อมจริงตามพิกัดต่างๆ ศึกษาสภาพอากาศคลื่นลม(เพื่อความปลอดภัย)ก่อนนำเรือลงทะเลฝึกซ้อมจริงตามสถานการณ์จำลองและบันทึกสรุปผลการฝึกซ้อม
23 พ.ย. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
29 พ.ย. 61 ฝึกซ้อมตามสถานการณ์จำลอง
10:00 - 12:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ฝึกซ้อมประจำเดือนการกู้ภัยและดับเพลิง (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง โดยจำลองสถานการณ์บนโต๊ะก่อนการฝึกซ้อมจริงตามพิกัดต่างๆ ภายในพื้นที่ของท่าอากาศยาน และทำรายงานสรุปผลการฝึกซ้อม
30 พ.ย. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,707
black_ribbon