กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DOA)
 
Calendar
  ก่อนหน้า May 2022 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
Thai Vietjet Air
 

ท่าอากาศยานขอนแก่น Khon Kaen Airport

Disclaimer - ตารางบินนี้เป็นการอ้างอิงและรวบรวมข้อมูลจากสายการบินอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ผู้โดยสารที่จะเดินทาง​ สามารถวางแผนก่อนการเดินทางอย่างเบื้องต้น จึงมีโอกาสที่ตารางจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามสถานการณ์ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความถูกต้องและแม่นยำก่อนการเดินทาง กรุณาตรวจสอบในเว็บของสายการบิน หรือ ติดต่อกับสายการบินโดยตรงก่อนทำการจองเที่ยวบินนั้นๆ

ข่าวการรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวี...
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ในการคัดเลือกสรรบุค...
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ้และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ้และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งต่างๆ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารั...
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ขอ้เขียน) ้เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนะร่างกายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ขอ้เขียน) ้เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนะร่างกายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง เจ้าหน...
 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ท่าอากาศยานขอนแก่น...
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการรับการ...
 
 
ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศการจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
ประกาศการจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน...  new
ประกาศการจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอ...
 
ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษา ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษา ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ In-Line ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษา ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบีย...
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Knowledge Management การตรวจบัตรโดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น
 
Knowledge Management การใช้เครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิด
 
ระกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำป...
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance)
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance)...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and ...
 
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งอาคารทำการต่างๆ และเก็บรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งอาคารทำการต่างๆ และเก็บรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งอาคารทำการต่างๆ...
 
 
คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
กฎหมายน่ารู้การใช้ Drone
 
สิทธิประโยชน์ ของผู้โดยสาร หากเครื่องบินล่าช้าหรือยกเลิก
 
'Thaiflightinfo' Application ที่ช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางสะดวกมากขึ้น
'Thaiflightinfo' Application ที่ช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางสะดวกมากขึ้น...
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ สายการบินได้มีการแจ้งปรับลดเที่ยวบิน หรือยกเลิกเที่ยวบิน แบบ...
 
การนำแบตสำรองขึ้นเครื่องบิน
 
มาตรการจำกัดปริมาตรของเหลว
 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
 


Visitors today 0
All visitors 0
black_ribbon