กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DOA)
 
Calendar
  ก่อนหน้า April 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
Thai Vietjet Air
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

When : 2021-03-18 14:32:54 Views : 46

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ท่าอากาศยานขอนแก่น นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอัธยา  ลภาพมาก ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานในอุตสาหกรรมบริการในอนาคต โดยมีนางวัสนันท์ ศรีเล็ก หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการบินและอำนวยความสะดวก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามแก่ อาจารย์และนักศึกษา

 

 

 

  
 
 

Back Back


 
 


Visitors today 94
All visitors 343,612
black_ribbon