กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
 

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร

มาตรการจำกัดปริมาตรของเหลว

เมื่อ : 2015-01-20 14:11:05 อ่าน : 177

     กรมการ บินพลเรือน ได้ออกมาตรการห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่องบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตามกฎระเบียบขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2550 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ขึ้นไปกับอากาศยาน

1. ของเหลวฯ ทุกชนิด ที่ไม่ใช่ วัตถุอันตรายซึ่ง ผู้โดยสารจะนำติดตัว ขึ้นไปใน อากาศยานต้อง ใส่ไว้ในภาชนะ ซึ่งมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 cc) โดยจะ พิจารณาขนาดของ ภาชนะเป็นสำคัญหาก ภาชนะสามารถบรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร จะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยานไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะใส่ของเหลวไว้ไม่ถึง 100 มิลลิลิตร ก็ตาม
2. ภาชนะที่ใส่ของเหลวฯตามข้อ 1ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิดปิดผนึกได้(Transparent re-sealable plastic bag) และปิดปากถุงให้สนิท โดยถุงพลาสติกใสนี้มีขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร
3. ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสตามข้อ 2 ติดตัวขึ้นไปในอากาศยานได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น
4. ให้นำถุงพลาสติกใสดังกล่าว แสดงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ณ จุดที่ตรวจค้น (Screening Point)
5. ประเภทของเหลวฯ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อ 1-4 ดังกล่าวได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยล์ น้ำหอม สเปรย์ (aerosols) เจลใส่ผม เจลอาบน้ำ โฟมชนิดต่างๆ ยาสีฟัน น้ำยากำจัดกลิ่นตัว และของอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
6. ของเหลวฯ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ ตามข้อ 1-4 ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสม
7. ของเหลวฯ ซึ่งซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty free shop) ในสนามบินหรือซื้อในอากาศยาน จะต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกปากถุงโดยไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัย ว่ามีการใส่สิ่งของอย่างอื่นลงไปในถุงและมีหลักฐานแสดงชัดเจนว่าซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน หรือในอากาศยานในวันเดินทาง

 

 

  
รูปภาพประกอบ

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 227,921
black_ribbon