ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
สภาพอากาศ
สายการบินนกแอร์
สายการบินบางกอก
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ข่าวกิจกรรม

ประกวดราคาจ้างงานทาสีเครื่องหมายจราจรลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานกระบี่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ : 2019-07-04 21:42:04 อ่าน : 35

ท่าอากาศยานกระบี่ มีความประสงค์จัดจ้างเหมาทาสีจราจรลานจอดเครื่องบิน ด้วยวัสดุสีจราจร (Cold Paint),งานขูดลอกสีจราจรลานจอดเครื่องบินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 29 (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศฯดังนี้

ประกาศประกวดราคาจ้างงานทาสีเครื่องหมายจราจรลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานกระบี่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะ TOR ,แบบประมาณราคา ,แบบสรุปราคาฯ

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบงานทาสีลาดจอเครื่องบิน และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 106,619
black_ribbon