ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
เทศบาลนครลำปาง
อุณหภูมิ
 

ภาพกิจกรรมท่าอากาศยานลำปาง

 
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร แก่นางสาวชมพูเนกข์ วงศ์ปันติ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร แก่นางสาวชมพูเนกข์ วงศ์ปันติ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมประชุม Video Conference กับกรมท่าอากาศยาน
    วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพงศ์ณพรรธน์ อันทะปัญญา หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ได้ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดจองคำ
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการจัดเตรียมพื้นที่เช่าให้กับผู้ประกอบการ กรณีเช่าพื้นที่วางอุปกรณ์ภาคพื้นบริเวณถนนบริการ (service road) ในเขตพื้นที่การบิน ท่าอากาศยานลำปาง
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มความปลอดภัย ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานการณ์จำลองกรณีอากาศยานตกนอกเขตพื้นที่การบิน (Remote Attack)
วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ และวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM เรื่อง เทคนิคในการคัดกรองผู้โดยสาร
     วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๓๒
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๓๒
   ท่าอากาศยานลำปางได้สูญเสียพนักงานกู้ภัยและดับเพลิง นายสนธยา เป็งตัน ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสนธยา เป็งตัน ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้
วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ และวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM เรื่อง การตรวจค้นผู้โดยสารหญิง (Female Screening Workshop)
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มความปลอดภัย ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานการณ์จำลองกรณีอากาศยานตกนอกเขตพื้นที่การบิน (Remote Attack)
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs) ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน ตามประกาศเพิ่มเติมของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs) ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน ตามประกาศเพิ่มเติมของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานลำปาง
วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง และนางสาวศิริวรรณ อิงทะนิง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้ารับ การตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) และการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องท่าอากาศยานลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง และนางสาวศิริวรรณ อิงทะนิง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้ารับ การตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) และการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องท่าอากาศยานลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบตามหลักสูตรแก่ นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM เรื่องการทดสอบด้านการรักษาความปลอดภัย ณ จุดตรวจค้น จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำเดือนพฤษภาคม
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายเหวียน หาย บั่ง (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย 
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณของ พระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณของ พระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถางวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ บริเวณแนวรั้วบ้านพักเจ้าหน้าที่ และ ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถางวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ บริเวณแนวรั้วบ้านพักเจ้าหน้าที่ และ ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานลำปาง

ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 50
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 140,780
black_ribbon