ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
CAAT
BKK
RPS
NOK AIR
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นจังหวัดอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยทางทิศตะวันตก  ชายแดนติดกับประเทศพม่า
พื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนพื้นที่ราบมีน้อยมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ 14,244 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 253,800 คน อาชีพหลักคือเกษตรกร โดยทำนาและปลูกพืชบนที่สูง ( ขณะนี้อาจเพิ่มมากกว่านี้ )    
แบ่งการปกครองเป็น  7  อำเภอ  คือ  อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปาย อำเภอขุนยวม
อำเภอสบเมย อำเภอปางมะผ้า สภาพอากาศ ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูร้อนจะร้อนไม่มากนักเนื่องจากยังมีผืนป่า
ที่สมบูรณ์  อุณหภูมิเฉลี่ยที่  26.3  C  มี ทั้งหมอกธรรมชาติ  และหมอกควัน  จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 
“  เมืองสามหมอก  ” ทั้ง ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพยายามจะลดให้เหลือสองหมอก  คือลดหมอกควัน
แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร คงเป็นเมืองสามหมอกต่อไป

     จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการส่งเสริมเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ด้วยมีสภาพของพื้นที่เป็นป่าเขาที่สมบูรณ์ทางธรรมชาติ  
และสวยงาม เป็นเมืองเล็ก สงบ ประชาชนที่เป็นคนท้องถิ่นจริง ๆ จะเป็นคนเรียบง่าย รักสงบ มีระเบียบวินัย พูดชี้แจง
เข้าใจง่ายน่ารักน่าคบหาสมาคมไม่สร้างปัญหา หรือเงื่อนไขต่อทางฝ่ายบ้านเมือง หากยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ปัจจุบันไว้ได้   

     การเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือทางบกและทางอากาศ ทางบกมีรถยนต์โดยสารจากกรุงเทพฯ ถึงแม่ฮ่องสอน และจากเชียงใหม่ ถึงแม่ฮ่องสอนทุกวัน หากท่านเป็นนักผจญภัยจะขับรถเดินทางด้วยตนเองก็สามารถเข้าแม่ฮ่องสอนได้   เริ่มจากเชียงใหม่จะเข้าสู่แม่ฮ่องสอน โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอแม่สะเรียง ระยะทาง 365 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 1095 ผ่านอำเภอปาย ระยะทาง 255 กิโลเมตร การขับรถท่านต้องปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด 
หากท่านประมาทอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เนื่องจากมีโค้งจำนวนมากถึง 1,864 โค้ง ระยะเวลาแล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่าน  แต่ไม่น้อยกว่า  6  ชั่วโมง  ส่วนทางอากาศ  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  ทำการบินจากเชียงใหม่  –  แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่  วันละ 1-2 เที่ยวบิน โดยใช้อากาศยานแบบ ATR-72 ทุกวัน  เวลาประมาณ 30 นาทและสายการบินนกแอร์  ทำการบินจากดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง  3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ( พุธ ศุกร์ อาทิตย์) โดยใช้อากาศยานแบบ Q-400


จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเหมาะสมกับคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า 
“  หมอกสามฤดู  กองมูเสียดฟ้า  ป่าเขียวขจี  ผู้คนดี  ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง  ”

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 58,551
black_ribbon