ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

ข่าวสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เมื่อ : 2019-01-01 16:46:46 อ่าน : 75

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน​ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และรองโฆษกกระทรวงฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตากโดยมีนางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการ​ท่าอากาศยาน​แม่สอด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรวมถึงการให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด ซึ่งประกอบไปด้วย 
1. งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดอากาศยาน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม โดยได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมทางวิ่งจากเดิม ขนาด 30 x 1,500 เมตร ให้เป็นขนาด 45 x 1,500 เมตร และก่อสร้างไหล่ทางวิ่งทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 7.50 เมตร รวมถึงขยายทางขับ เพิ่มพื้นที่ลานจอดอากาศยาน ลานจอดรถยนต์ รถบัส และขยายถนนทางเข้าท่าอากาศยาน งบประมาณ 297,000,000.-บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ โดยตัวอาคารมีพื้นที่ขนาด 12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 900 วัน งบประมาณ 447,600,000.-บาท (สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและบริหารจัดการพื้นที่ภายใน
3. งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง เพื่อใช้รองรับอากาศยาน B737 ให้ขึ้น – ลง ได้ จากเดิมทางวิ่ง มีขนาด 30 x 1,500 เมตร ให้เป็นขนาด 45 x 2,100 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2560 งบประมาณ ทั้งสิ้น 368,723,100.-บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่สอดมีสายการบินที่ให้บริการ คือ สายการบินนกแอร์ มีเที่ยวบินให้บริการไป-กลับ รวม 10 เที่ยวบินต่อวัน 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 63,611
black_ribbon