ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

ข่าวสาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อ : 2019-12-17 14:03:08 อ่าน : 153

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายทวี เกศิสำอาง รักษาการอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เฝ้าฯ รับเสด็จ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และผู้แทนกรมท่าอากาศยาน ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

จากนั้นได้เสด็จไปยังพลับพลาพระที่นั่งฯ โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกกรมท่าอากาศยาน นายทวี เกศิสำอาง รักษาการอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานแม่สอด
นอกจากนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงเสด็จไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานแม่สอด ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้นทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จวันที่ 9 เมษายน 2561 และเปิดให้บริการวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีแนวคิดในการออกแบบเป็นการประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ ลักษณะของจองหรือเจาง์ในภาพพม่า (สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลมาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่) ผสานรวมกับจุดประสงค์ในการสร้างสนามบินแห่งใหม่ คือ แสดงให้เห็นเป็นที่ระลึกถึงการรวมตัวเป็นประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2558 โดยกำหนดให้อาคารสนามบินแห่งใหม่มียอดที่จำลองลักษณะของอาคารประเภทจองหรือเจาง์อยู่ 3 ยอด ตั้งอยู่บนตัวอาคาร 3 จุด แสดง 3 เสาหลักของการเป็นประชาคมอาเซียนที่สำคัญ ได้แก่ เสาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ในส่วนของรายละเอียดในการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในบางส่วนเป็นการนำรูปแบบลวดลาย เส้นสายในท้องถิ่น มาใช้เพื่อให้เป็นสื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับภูมิภาค

สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานแม่สอด มีพื้นที่ใช้สอย 12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการคือสายการบินนกแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง – แม่สอด – ดอนเมือง โดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเติมความยาวทางวิ่งจาก 45x1,500 เมตร เป็น 45x2,100 เมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 ซึ่งภายหลังจากการต่อเติมความยาวทางวิ่งแล้วเสร็จ มีสายการบินให้ความสนใจในการเปิดเส้นทางใหม่เป็นจำนวนมาก และขณะนี้มีสายการบินของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอยู่ระหว่างดำเนินการขอทำการบินแบบประจำ เส้นทางย่างกุ้ง(เมียนมา) – แม่สอด แล้ว

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 100,845
black_ribbon