ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

ข่าวสาร

ารประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานแม่สอด และหน่วยงานเครือข่ายตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR - 2008)

เมื่อ : 2020-08-10 15:00:40 อ่าน : 95

วันจันทร์ที่ 10 สิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานแม่สอด และหน่วยงานเครือข่ายตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR - 2008) โดยมีนายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายเสกสรรค์ สีแก้ว หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สอด นายชูเกียรติ เทมียะโก หัวหน้ากลุ่มบริหารและอำนวยการท่าอากาศยาน นายกุศล พลเสน หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา นายสุทัศน์ ต่วนเครือ หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 66
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 112,846
black_ribbon