ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

  

นางภูษณิศา สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบท.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการ

โทร. 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชุติมา พิกุลทอง 

ตำแน่ง นักวิชาการขนส่ง

 

น.ส.สุกัญญา จันทร์เงิน

ตำแน่ง นักวิชาการขนส่ง

 

นางรอฮานี สกุลแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสุนิชา มุลเมฆ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 

นายหมัดซุลกี มามะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นายณัฐพงษ์ โมขสิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง

 

น.ส.มาลินี มะเซ็ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง

 

นางรอปีอะ บินบูละ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

 

นายวิชญะ ซุ่นบุญ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

 

นายประสิทธิ์ ขวัญจุล

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

 

นางมาลีเราะ อาแวเตะ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 63,276
black_ribbon