ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานปาย เข้าร่วมเป็นเกียรติในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำปี 2563

เมื่อ : 2020-08-10 15:52:48 อ่าน : 30

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางณัฐพร พรมโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย และนายอุกฤษฎ์ เจริญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก และให้เห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 34,729
black_ribbon