ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กิจกรรม
 

กิจกรรม 5 ส ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

การดำเนินการกิจกรรม 5 ส ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

เมื่อ : 2017-06-11 12:21:57 อ่าน : 303

วันที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-11.00 น.
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ (5ส.) ทำความสะอาด ตัดหญ้า แผ้วถางวัชพืช แนวถนนโดยรอบบ้านพัก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ โดย นางภาวิณี ศรีเวียงธวัช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้นำ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ทุกท่าน ดำเนินงานตามกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาด ตัดหญ้า แผ้วถางวัชพืช แนวถนนโดยรอบบ้านพัก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงการมีจิตสำนึกในการทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้ง ป.ผอ.ทพช ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ นางปวีณา มูลริสาร ที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ สอบได้ที่ 1 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 23,218
black_ribbon