ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ได้ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันทำความสะอาดถนนบริเวณโดยรอบอาคารผู้โดยสาร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09:00น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันทำความสะอาดถนนบริเวณโดยรอบอาคารผู้โดยสาร เพื่อเตรียม...
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานระนองและฟังคำชี้แจงผลการดำเนินงานความคืบหน้าการเตรียมรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้มาตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานระนองและฟังคำชี้แจงผลการดำเนินงานความคืบหน้าการเตรียม...
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗:๓0 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก...
พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 0๖:๓0 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากศยานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุ...
การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงอากาศยานประสบเหตุแบบจำลองบนโต๊ะ Table Top ประจำเดือนสิงหาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงอากาศยานประสบเหตุแบบจำลองบนโต๊ะ Table Top ประจำเ...
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก...
ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:00 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม...
ของหายได้คืน ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.20 น. นางสาวจุไรวรรณ ได้เดินทางมารับกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานระนอง โดยเมื่อวันที่ 5 สิ...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามโครงข่ายคมนาคมจังหวัดระนอง ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.55 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงค...
ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชก...
ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์เบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 0๙.00 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง มอบหมายให้นางสาวเยาวลักษณ์ สมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย เ...
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันอังคารที่ ๒5กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 0๙.00 น. นางสาวฐิญาณัฐ แก้วทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง ให้ร่วมก...
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์เบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 0๙.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง จัดอบรมภาคปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย อากาศยาน สำหรับเจ...
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมิงซิน จ.ระนอง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้     ท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม 256๑ เวลา ๑๒.00-๑๔.00 น. ท่าอากาศยานระนองให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ จำนวน ๑8๘ คน จากโรงเรียนหมิงซิน ...
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถ...
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวั...
ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดระนอง
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ว...
ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น Thai Flight Info
กรมท่าอากาศยานพัฒนาแอพพลิเคชั่น Thai Flight Info เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลการบินได้อย่างรวดเร็ว แอพพลิเคชั่น...

ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 36
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 56,403
black_ribbon