ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธา ตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานระนอง
วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและเก็บเศษกิ่งไม้แห้งบริเวณลานจอดรถยนต์ผู้โ...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสักกัดกรมท่าอากาศยานhttps://www.airports.go.th/th/content/19834/5315.html
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสักกัดกรมท่า...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและเก็บเศษใบไม้แห้งพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและเก็บเศษใบไม้แห้งพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้า...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ภายในท่ากาศยานระนอง
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณ AIR SIDE และเปลี่ยนต้นไม้ที่ตก...
ของหายได้คืน ท่าอากาศยานระนอง
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่าอากาศยานระนองได้ส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืนให้แก่ผู้โดยสารที่ทำตกหล่นไว้บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก ซึ่งพนักงานทำความสะอา...
คำพูดต้องห้ามในสนามบิน
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าทำความสะอาดพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนองใช้เวลาในวันที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและตัดแต่งพุ่มไม้ พร้อมทั้งทำความสะอาดเ...
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และนายช่าง CCTV ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บเศษขยะบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แลดูสะอาดสวยงามยิ่งขึ้น
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน (Table Top Exercise) โดยจำลองสถานการณ์ กรณ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และนายช่าง CCTV ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก จัด KM เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก จัดกิจกรรม KM เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อมูลสถิติการขนส่...
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระนอง
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.20 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ ด้วยมีกำหนดการเสด็จติดตาม...
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อออนไลน์ที่มาในรูปแบบต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาหลังจากหมดเที่ยวบินแล้ว ร่วมกันตัดหญ้า กำจัดวัชพืช บริเวณด้านหน้าอาคารหอบังคับก...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระดับภัยคุกคาม ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจค้น
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมกับนายช่าง CCTV ท่าอากาศยานระนอง ร่วมจัดกิจกรรม KM เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในวันที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้าโดยนำเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กและรถแทรกเตอร์...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM เรื่อง การตรวจค้นบุคคลด้วยมือและเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector)
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง จัดกิจกรรม KM เรื่อง การตรวจค้นบุคคลด้วยมือและเครื่องมือตรวจจับ...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและขุดลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในวันที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้า เก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้บริเวณสวนหย่อม...
ท่าอากาศยานระนองให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ เครื่องบินตำรวจปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่ง...
ท่าอากาศยานระนอง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ จุดตรวจค้นคนและสัมภาระ (English conversation course for security checkpoint)
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันจัด KM การสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ จุดตรวจค้นคนและสัมภาระ (Eng...

ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon