ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มีนาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) หลักสูตร “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2562” ครั้งที่5

เมื่อ : 2020-03-18 17:29:56 อ่าน : 13

ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) หลักสูตร “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2562” ครั้งที่5

 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) หลักสูตร “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2562” ครั้งที่5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท่าอากาศยาน มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงสาระสำคัญของการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยมีกองกฎหมาย เป็นผู้สรุปประเด็นรายละเอียดและสาระสำคัญของตัวบทกฎหมายมาตราต่าง ๆ และถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 116,831
black_ribbon