ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
ThaiFlightInfo
จังหวัดร้อยเอ็ด
ROI ET AIRPORT
D-0507 Flight Training
Thai Aviation Academy
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
 

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

 

 

 

 

                             

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 
ตารางบิน ประจำเดือน มกราคม 64
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2564
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดชั่วคราว
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว
 
 
ของหายได้คืน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ( Lost & Found )
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563
 
ของหายได้คืน ณ ท่ากาศยานร้อยเอ็ด
 
 
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564
 
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
17
ประกาศท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
17 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 08:30 - 16:30
 
 
ขั้นตอนการให้บริการผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 164,132
black_ribbon