ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
vote
 
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
เพจท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน
 

คู่มือประชาชน

ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลวฯ เจล สเปรย์ ขึ้นไปกับอากาศยาน

เมื่อ : 2017-03-14 16:04:18 อ่าน : 543


       ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 กรมการขนส่งทางอากาศได้มีประกาศ  ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลวฯ เจล สเปรย์ หรือวัสดุและสารอื่น ๆ ซึ่งมี ลักษณะคล้ายคลึง กันที่ เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร และ เจ้าหน้าที่ประจำ ท่าอากาศยาน ที่จะเดินทางออกจากสนามบินในประเทศไทย ดังนี้
1. ของเหลวฯ ทุกชนิด ที่ไม่ใช่ วัตถุอันตรายซึ่ง ผู้โดยสารจะ นำติดตัว ขึ้นไปใน อากาศยานต้อง ใส่ไว้ในภาชนะ ซึ่งมีขนาด ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 cc) โดยจะ พิจารณาขนาดของภาชนะเป็นสำคัญหากภาชนะสามารถบรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร จะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยานไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะใส่ของเหลวไว้ไม่ถึง 100 มิลลิลิตร ก็ตาม
2. ภาชนะที่ใส่ของเหลวฯตามข้อ 1ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิดปิดผนึกได้(Transparent re-sealable plastic bag) และปิดปากถุงให้สนิท โดยถุงพลาสติกใสนี้มีขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร
3. ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสตามข้อ 2 ติดตัวขึ้นไปในอากาศยานได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น
4. ให้นำถุงพลาสติกใสดังกล่าว แสดงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ณ จุดที่ตรวจค้น (Screening Point)
5. ประเภทของเหลวฯ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อ 1-4 ดังกล่าวได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยล์ น้ำหอม สเปรย์ (aer
6. ของเหลวฯ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ ตามข้อ 1-4 ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสม


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 97
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 144,393
black_ribbon