ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
เพจท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟขึ้นสู่อากาศ

เมื่อ : 2017-05-08 16:50:25 อ่าน : 647

มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ

         ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์งานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีมายาวนาน และมีที่มาความเชื่ออันฝังรากหยั่งลึกลงไปในการดำรงชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆ โดยรอบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดบั้งไฟฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ดังนี้

 1. ห้ามมิให้ผู้ใดจุด และปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อทำให้บั้งไฟ พลุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่

 2. การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดให้จัดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ถึงวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ของปี โดยถือตามปฏิทินจันทรคติไทย

 3. ในการขออนุญาตจุดบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนทำการจุดไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้อำเภอตรวจสอบความจำเป็นและความเหมาะสม

 4. แจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ พิกัด และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ โดยแนบใบอนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ที่ได้รับจากนายอำเภอท้องที่ไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเพื่อแจ้งออกประกาศเตือนนักบิน (NOTAM) ซึ่งหากไม่มีใบอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะไม่สามารถออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (NOTAM) ได้

 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สามารถติดต่อ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ได้ที่ 043-518-246-9 ต่อ

 • กลุ่มความปลอดภัย 1003

 • หอบังคับการบินร้อยเอ็ด 1017

 

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 147,366
black_ribbon