กรมท่าอากาศยาน Department of Airports (DOA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
vote
 
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานจังหวัดตรัง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการของท่าอากาศยานตรัง ตั้งแต่ 1 พ.ค.63

เมื่อ : 2020-05-03 20:02:58 อ่าน : 1342

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทาง เข้า-ออก ที่ท่าอากาศยานตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(ตามคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1063/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2463 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

***สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาพื้นที่จังหวัดตรังเท่านั้น และจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
-ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับการเดินทางซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน72ชม.ก่อนการเดินทาง
- หนังสือรับรองจากอำเภอท้องที่ต้นทาง หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณกนกพร 063-9033332
- เอกสารหลักฐานการมีภูมิลำเนาที่จังหวัดตรัง

ทั้งนี้เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานตรังแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไปและมีอาการระบบทางเดินหายใจ ต้องส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาล หากมีอุณหภูมิต่ำกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ต้องทำการกักตัว เป็นเวลา 14 วันในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโควิดระดับอำเภอจัดหาให้

หากท่านเป็นคนภูมิลำเนาอื่น แต่ต้องปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดตรัง ต้องมีเอกสารข้างต้นสองฉบับและเอกสารหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดสกัด ท่าอากาศยานตรัง

***สำหรับผู้โดยสารขาออก สามารถเดินทางได้ตามปกติค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวก 
และขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน... 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 71
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 168,480
black_ribbon