Calendar
  ก่อนหน้า October 2020 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
vote
 
Thai Flight Info ข้อมูลเที่ยวบิน
กรมท่าอากาศยาน
Facebook ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
30 ที่เที่ยวอุบลราชธานี
20 ที่พักเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี
ททท.สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 

Photo Gallery

“ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องกลตามมาตรการ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5”

เมื่อ : 2020-02-05 18:45:16 อ่าน : 199

 “ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องกล ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานีตามมาตรการ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5

 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเข้าตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องกล รถราชการของท่าอากาศยาน ยานพาหนะและเครื่องกลที่ใช้งานในเขตการบิน รถสาธารณะที่ให้บริการภายในท่าอากาศยาน รถจากผู้ประกอบการรถเช่า และรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกในการตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องกลตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคม ตามมาตรการ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5

 


 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


Visitors today 137
All visitors 151,091
black_ribbon