กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40
คิวอาร์โค้ด เพจ Facebook ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
แหล่งท่องเที่ยวบุรีรัมย์
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
เกาะติดข่าวการบิน
นโยบายนิรภัยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน
asean
FIS
สายการบินนกแอร์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
google
 

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - Buriram Airport

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวการรับสมัครงาน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์)
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์) ...  new
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานบุรีร...
 
ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้องตรวจ Covid-19 ? เมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
แนวทางปฏิบัติ กรณีผู้โดยสารไม่สามารถนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง เพื่อเดินทางไปกับอากาศยาน
 
สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...
งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครง...
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร (Protection of Passenger Rights)
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร (Protection of Passenger Rights) ...
https://www.caat.or.th/th/archives/36392?fbclid=IwAR0op1HqwNnPPhqpOeW3rhVWUCNHSu5VvPomHcKtToYGkmxqmH...
 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ พ.ศ.2556
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ พ.ศ.2556...
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ พ.ศ.2556...
 
 
มาตรการควบคุมวัตถุอันตราย
การนำอาวุธปืน กระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินต้องทำอย่างไร?
การนำอาวุธปืน กระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินต้องทำอย่างไร? ...
1.การนำอาวุธปืน กระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืนขึ้นเครื่องบินสำหรับบุคคลทั่วไป 2.การนำอาวุธปืน กร...
 
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562
 
ข้อกำหนดการนำแบตเตอรี่สำรอง Power Bank ขึ้นเครื่องบิน
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 114
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 156,101
black_ribbon