กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40
คิวอาร์โค้ด เพจ Facebook ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
แหล่งท่องเที่ยวบุรีรัมย์
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
เกาะติดข่าวการบิน
นโยบายนิรภัยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน
asean
FIS
สายการบินนกแอร์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
google
 

ข่าวการรับสมัครงาน

 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 2 - 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) เว้นวันห...
ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 ภายในเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)
ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กรม...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยา...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานบ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที...
ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต...
ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ครั้งที่ 1
ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที...
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สังกัด กรมท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สังกัด กร...
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์)
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์) กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป อัตราเงินเดือน 1...
ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัต...

ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon