ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
  • อา
  • พฤ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
vote
 
QR Code
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Airports of Thailand PLC
บริษัทการบินไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
เว็ปไซต์จังหวัดชุมพร
สนง. ททท.ชุมพร
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพร
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพร
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพร
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
รายละเอิียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร
ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 47,007
black_ribbon