Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
ติดต่อเรา
 

ปฏิทินกิจกรรม

 

รายละเอียดกิจกรรม
2 ต.ค. 61 ตัดหญ้า/ทำความสะอาด
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ตัดหญ้า/ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ต.ค. 61 ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้นฯ
09:00 - 11:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร
3 ต.ค. 61 กิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
14:00 - 15:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินกิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.
5 ต.ค. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
9 ต.ค. 61 ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้นฯ
09:00 - 11:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร
10 ต.ค. 61 กิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
14:00 - 15:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินกิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.
11 ต.ค. 61 กิจกรรม 5 ส. กรภ.
09:00 - 11:30  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรม 5 ส. เดือนละ 2 ครั้ง ตามความเหมาะสม
11 ต.ค. 61 ออกกำลังกายและฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ประจำสัปดาห์โดยผู้นำฝึก
10:00 - 12:00  ออกกำลังกาย(เวลา ๑๐.๐๐ น.) และฝึกซ้อมการใช้รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัยอากาศยาน รถพยาบาล รวมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำรถต่างๆ
12 ต.ค. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
13 ต.ค. 61 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
07:00 - 09:30  ท่าอากาศยานหัวหิน ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์จำนวน 99 รูป) ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณแนวถนนเพชรเกษมด้านหน้าวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 ต.ค. 61 ตัดหญ้า/ทำความสะอาด
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ตัดหญ้า/ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ต.ค. 61 ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้นฯ
09:00 - 11:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร
17 ต.ค. 61 กิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
14:00 - 15:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินกิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.
18 ต.ค. 61 ฝึกซ้อมเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ฝึกซ้อมเรือตรวจการณ์ชายฝั่งโดยจำลองสถานการณ์บนโต๊ะ ก่อนการฝึกซ้อมจริงตามพิกัดต่างๆ ศึกษาสภาพอากาศคลื่นลม(เพื่อความปลอดภัย)ก่อนนำเรือลงทะเลฝึกซ้อมจริงตามสถานการณ์จำลองและบันทึกสรุปผลการฝึกซ้อม
18 ต.ค. 61 กิจกรรม 5 ส. กรภ.
09:00 - 11:30  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ทำกิจกรรม 5 ส. เดือนละ 2 ครั้ง ตามความเหมาะสม
19 ต.ค. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
24 ต.ค. 61 กิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
14:00 - 15:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินกิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.
25 ต.ค. 61 ฝึกซ้อมตามสถานการณ์จำลอง
10:00 - 12:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ฝึกซ้อมประจำเดือนการกู้ภัยและดับเพลิง (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง โดยจำลองสถานการณ์บนโต๊ะก่อนการฝึกซ้อมจริงตามพิกัดต่างๆ ภายในพื้นที่ของท่าอากาศยาน และทำรายงานสรุปผลการฝึกซ้อม
26 ต.ค. 61 งานทำความสะอาดหน่วยกู้ภัยและดับเพลิง
00:00 - 00:00  หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ทำความสะอาดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและอุปกรณ์ประจำรถ/เรือ
30 ต.ค. 61 ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้นฯ
09:00 - 11:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานตรวจค้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร
31 ต.ค. 61 กิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
14:00 - 15:00  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินกิจกรรมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 83
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,971
black_ribbon