กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DOA)
 
Calendar
  ก่อนหน้า September 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
Thai Vietjet Air
 

ประวัติความเป็นมา

     ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ประกาศเป็นสนามบินอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2506 และต่อมาประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2534

 

รายนามผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

นาวาโทชวน คล่องอักขระ

พ.ศ. 2506 – 2511

2

นายณรงค์ คชวงษ์

พ.ศ. 2511 – 2517

3

นายภัณฑ์ กลางแก้ว

พ.ศ. 2517 – 2522

4

นายประสิทธิ์ พันธุ์พยัคฆ์

พ.ศ. 2522 – 2528

5

นายสมพงษ์ ทิพย์เลิศ

พ.ศ. 2528 – 2536

6

นายบัญชา ขจรบุญ

พ.ศ. 2536 – 2538

7

นายประจวบ สุวรรณโกสุม

พ.ศ. 2538 – 2538

8

นายวีระศักดิ์ หนุนอนันต์

พ.ศ. 2538 – 2547

9

นายวินิจ จินาทองไทย

พ.ศ. 2547 – 2551

10

ว่าที่ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก

พ.ศ. 2551– 2558

11

นายกิติชัย สัจจลักษณ์

พ.ศ. 2558 - 2559

12

ว่าที่ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

 

  


Visitors today 28
All visitors 379,381
black_ribbon