กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DOA)
 
Calendar
  ก่อนหน้า October 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
Thai Vietjet Air
 

ข้อมูลทั่วไป

     
 
 
 ท่าอากาศยานขอนแก่น KHON KAEN AIRPORT
 
     ท่าอากาศยานขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร อาคารที่ทำการห่างจากทางหลวงแผ่นดินสาย 12 (ขอนแก่น – เลย) 2 กิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 201 เมตร ในตำแหน่ง 16 องศา 27 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 47 ลิปดาตะวันออก วัดทางตรงจากกรุงเทพฯ มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 200 นอตติคอลไมล์ (ประมาณ 364 กิโลเมตร)
 
 
ประวัติท่าอากาศยานขอนแก่น
    ท่าอากาศยานขอนแก่น เดิมเป็นท่าอากาศยานเล็กๆ แห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 450 กิโลเมตร มีขนาดทางวิ่งเป็นดินลูกรัง ขนาด 30 × 1,300 เมตร ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องช่วยการเดินอากาศการให้สัญญาณเครื่องบินขึ้น – ลง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามบินและ      ธงเขียวแดงให้สัญญาณเมื่อเห็นว่าปลอดภัยนักบินก็จะนำเครื่องบินลง
    รัฐบาลในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญในการพัฒนา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความเจริญทัดเทียมกับภาคอื่นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาค และให้เป็นศูนย์กลางพัฒนาที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางของภาค สามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ได้สะดวกโดยทางรถยนต์และรถไฟในบางจังหวัด แต่ยังขาดการเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งธุรกิจต่างๆ ต้องการความรวดเร็ว ความคล่องตัว การเดินทางโดยเครื่องบินจึงมีความจำเป็นและเห็นสมควรให้เปิดการบินพาณิชย์ขึ้น โดยการให้มีการพัฒนาสนามบินขอนแก่นที่เดิมแต่ไม่เหมาะสมที่จะขยายปรับปรุง อีกทั้งอยู่ในเขตชุมชนจะทำให้ขยายตัวเมืองไม่ได้ ประกอบกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดก็มีจำนวนมากขึ้น ไม่มีที่ปลูกที่ทำการ จึงได้ให้จังหวัดขอนแก่นจัดหาที่ดินแห่งใหม่เพื่อทำการก่อสร้างสนามบินใหม่ทดแทนสนามบินเดิม โดยมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม (โดยกองทัพอากาศ) ในที่สุดก็เลือกได้ที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณะ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร และเป็นที่เหมาะสมที่จะสร้างสนามบินได้
    ในปี พ.ศ. 2505 สำนักงานการบินพลเรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม ได้เป็นส่วนราชการรับผิดชอบในการก่อสร้างสนามบินขอนแก่นขึ้นใหม่ โดยเริ่มปลูกสร้างคือ อาคารที่ทำการและที่พักผู้โดยสารชั่วคราว (ลักษณะเป็นเรือนไม้) โรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า โรงจอดรถยนต์ ทางวิ่งเครื่องบินมีขนาด  30 × 1,000 เมตร ลานจอดขนาด 60 × 90 เมตร  พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์
    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2506 บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำเครื่องบิน DAGOTA (D.C.3) บรรจุผู้โดยสาร 28 ที่นั่ง ทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – อุดร – นครพนม – อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินกิจการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งเป็นเส้นทางทำการบินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
    ท่าอากาศยานขอนแก่น ได้ประกาศเป็นสนามบินอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2506 และต่อมาประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2534

 
 

ลักษณะทางกายภาพ

 • พื้นที่ 1,113 ไร่
 • อาคารที่พักผู้โดยสาร เป็นอาคารสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16,500 ตารางเมตร
 • อาคารที่พักผู้โดยสาร = 1,000 คน/ชั่วโมง
 • ขนาดทางวิ่ง 45 x 3,050 เมตร
 • ลานจอดอาคารหลังปัจจุบัน ขนาด 144 x 300 เมตร สามารถจอดเครื่องบินขนาด A320/B737 จำนวน 5 ลำในเวลาเดียวกัน
 • ลานจอดอาคารหลังเก่า ขนาด 80 x 180 เมตร สามารถจอดเครื่องบิน B737-400 จำนวน 2 ลำ
 • อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง จอดรถยนต์ได้ 450 คัน

 

 

  


Visitors today 231
All visitors 387,246
black_ribbon