กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DOA)
 
Calendar
  ก่อนหน้า September 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
Thai Vietjet Air
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในท่าอากาศยานขอนแก่น

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

     ท่าอากาศยานขอนแก่นบริการอำนวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์โดยมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ดังนี้.

 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 อยู่บริเวณชั้นที่ 2 สำหรับให้บริการผู้โดยสารขาออก และผู้ใช้บริการทั่วไปในการติดต่อ – สอบถาม และให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเที่ยวบิน
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 อยู่บริเวณชั้นที่ 1 หน้าห้องผู้โดยสารขาเข้าสำหรับให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและผู้ใช้บริการทั่วไปในการติดต่อ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกเที่ยวบิน


เคาน์เตอร์ รปภ.ท่าอากาศยานขอนแก่น

     เคาน์เตอร์ รปภ.ท่าอากาศยานขอนแก่น อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารและหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้า เพื่อบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

 

เคาน์เตอร์ตำรวจภูธร สภอ.เมืองขอนแก่น

     เคาน์เตอร์ตำรวจภูธร สภอ.เมืองขอนแก่น อยู่บริเวณด้านหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้า เพื่อบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำทุกเที่ยวบิน


เคาน์เตอร์ตำรวจท่องเที่ยว

     เคาน์เตอร์บริการของตำรวจท่องเที่ยว อยู่บริเวณระหว่างประตูเข้า– ออก ด้านหน้าอาคาร โดยมีตำรวจท่องเที่ยวประจำเคาน์เตอร์พร้อมบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวประจำการที่ท่าอากาศยานขอนแก่นจำนวน 2 นาย ทุกเที่ยวบิน

 

ห้องปฐมพยาบาลและรถพยาบาล

     ห้องปฐมพยาบาล(ชั่วคราว)อยู่ภายในห้องฝ่ายความปลอดภัย สำหรับให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ก่อนนำส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้เคียงทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรถพยาบาลของท่าอากาศยานขอนแก่นจำนวน 1 คัน พร้อมให้บริการ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ประชาสัมพันธ์


ที่ทำการไปรษณีย์

     ที่ทำการไปรษณีย์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อยู่บริเวณชั้น 2 เปิดทำการทุกวัน โดยมีบริการส่งจดหมาย ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดหมายลงทะเบียน รับ – ส่งพัสดุไปรษณีย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำหน่ายไปรษณียภัณฑ์ แสตมป์สะสม และบริการ Pay At Post เปิดทำการระหว่างเวลา 11.00 น.– 18.30 น.


เคาน์เตอร์บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (EXCHANGE & ATM)

     เคาน์เตอร์บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ได้แก่ ธ.กรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)และ บริษัท ช้างไท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด เปิดให้บริการผู้โดยสารและ ผู้ใช้บริการทั่วไปทุกเที่ยวบิน โดยเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน และมีตู้กดเงินสด(ATM) ของ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) , ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารว่าง

     มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของฝากจากจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายนิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ์ ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยร้านค้าต่างๆตั้งอยู่ที่ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่นโดยเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานขอนแก่นทุกวัน


ร้านสปาและนวดแผนไทย

     อยู่บริเวณชั้น 3 และภายในห้องผู้โดยสารขาออก ของอาคารที่พักผู้โดยสาร เปิดให้บริการ นวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดตัว นวดฝ่าเท้าและทำสปา สำหรับผู้โดยสารหรือผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน

 

เคาน์เตอร์บริการรถเช่า

ภายในบริเวณชั้น 1 ผู้โดยสารขาเข้า อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น มีเคาน์เตอร์บริการรถเช่า สำหรับบริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

 1. Budget Car Rental โทร 043-345460, 081-9254228
 2. Avis Rent a Car โทร 043-344313, 081-7008020
 3. Sixt Rent a Car โทร 081-4486600
 4. Thai Rent a Car โทร 087-5050507
 5. Kan Car Rent โทร 086-3415688
 6. Hertz โทร 085-0640382
 7. Banana Limousine โทร 095-1685052

ทั้งนี้ ยังมีบริการแท็กซี่มิเตอร์ ให้บริการตลอดเวลา มีคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากมิเตอร์ 50 บาท


ภัตตาคาร

     อยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารที่พักโดยสาร จำหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศและมีเครื่องดื่มไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้สนามบิน


สายพานลำเลียงกระเป๋า

     สายพานลำเลียงกระเป๋าสำหรับให้บริการผู้โดยสาร ขาเข้าจำนวน 2 ชุด โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนสลับใช้ในแต่ละเที่ยวบิน และหากมีเที่ยวบินทำการบินพร้อมกันก็สามารถเปิดใช้งานได้ เพื่อไม่ให้เกิดการรับกระเป๋าผิดพลาดในแต่ละสายการบิน และมีสายพานลำเลียงกระเป๋าสำหรับผู้โดยสารขาออก จำนวน 1 ชุด (อยู่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน และลำเลียงกระเป๋าออกสู่บริเวณที่รับกระเป๋า ภายนอกอาคาร)


บริการรถนั่งเข็น Wheelchair

     ท่าอากาศยานขอนแก่น มีรถนั่งเข็น (Wheelchair) บริการผู้โดยสารที่เป็นคนพิการหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินได้ รวมทั้งผู้โดยสารที่เจ็บป่วย (โดยเจ้าหน้าที่สายการบินจะเป็นผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวก)


อาคารจอดรถยนต์

     อยู่ติดอาคารที่พักผู้โดยสาร เป็นอาคาร 5 ชั้น จอดรถยนต์ได้ 500 คัน พื้นที่บางส่วนของบริเวณชั้น 2 และ 3 ได้จัดให้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ ภายในอาคารจอดรถมีลิฟต์ไว้บริการ จำนวน 2 ชุด และรถเข็นสัมภาระเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

 

สะพานเทียบเครื่องบิน

     อยู่บริเวณลานจอดเครื่องบิน อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ภายในสะพานเทียบเครื่องบินติดตั้งเครื่องปรับอาการ 4 ตัว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบนำร่องเครื่องบินเข้าจอด ณ หลุมจอด (Docking Guidance System)โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงาน


สิ่งอำนวยความสะดวกของสายการบินไทยสมายล์

ห้องรับรองพิเศษ (Royal Excusive Class Lounge)

     ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินไทยสมายล์ อยู่ภายในห้อง ผู้โดยสารขาออก บริเวณชั้น 2 ซึ่งภายในห้องรับรองจะมีอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ให้บริการ


บริการติดตามสัมภาระ (Lost & Found)

     สายการบินไทยสมายล์จัดบริการติดตามสัมภาระ กรณีกระเป๋าสัมภาระพลัดหลงเที่ยวบิน หรือกรณีหยิบสัมภาระผิด (Mishandled Baggage) โดยห้องติดตามสัมภาระตั้งอยู่ในบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้า


งานด้านสัมภาระเดินทาง

     สายการบินไทยสมายล์จัดนำรถเพื่อการขนสัมภาระของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกโดยการใช้รถ Cargo Tractor ซึ่งเป็นรถที่ใช้พ่วงตู้ขนสัมภาระ คือ ตู้ Baggage Cart Containers และ Igloo ใช้รถ 6 ล้อ บรรทุกสินค้า ซึ่งลำเลียงสัมภาระและสินค้าโดยใช้รถ Conveyor Belt และ FMC. (Fight Loader) ระยะเวลาในการขนส่งและรับสัมภาระของผู้โดยสาร ประมาณ 10 – 15 นาที

  


Visitors today 34
All visitors 379,387
black_ribbon