กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DOA)
 
Calendar
  ก่อนหน้า September 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
Thai Vietjet Air
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     “ท่าอากาศยาน มาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ”

พันธกิจ

 • พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเจริญเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ
 • ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

 • พัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
 • ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • พัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ


 


Visitors today 24
All visitors 379,377
black_ribbon