กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
  • อา
  • พฤ
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     “ท่าอากาศยาน มาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ”

พันธกิจ

  • พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเจริญเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ
  • ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

  • พัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
  • ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 220,344
black_ribbon