กรมท่าอากาศยาน Department of Airport (DOA)
 
Calendar
  ก่อนหน้า September 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
  • Su
  • Mo
  • Tu
  • We
  • Th
  • Fr
  • Sa
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
vote
 
Real Time Flight Schedule
จังหวัดขอนแก่น
Thai Air Asia
Thai Smile
Nok Air
Thai Lion AIr
Thai Vietjet Air
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
DataList 33 Recoards1 2NextShow  5 10 20 50 Records/Pages 
KM การตรวจอาวุธในท่าอากาศยานขอนแก่น
การฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานขอนแก่น
การฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศท่าอากาศยานขอนแก่น เรื่องผลการประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน ประกอบกิจการห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานขอนแก่น
ตามประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน ประกอบกิจการห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในท่าอากาศยา...
ประกาศท่าอากาศยานขอนแก่น เรื่องผลการประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานสายการบิน ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานขอนแก่น
ตามประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานสายการบิน ภายในท่าอากาศยานขอน...
ประกาศท่าอากาศยานขอนแก่น เรื่องผลการประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานขอนแก่น
ตามประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ภายในท่าอ...
เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ประกอบการสายการบิน ประเภทกิจการห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ประกอบการสายการบิน ประเภทกิจการห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น ...
ประกาศประมูลสิทธิการเช่าผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ประเภททั่วไป 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ร...
ประกาศประมูลร้านค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทรายย่อย
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอ...
ประกาศประมูลร้านค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอา...
 การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ...
ประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ...
การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการธุรกิจธนาคาร (ตู้ ATM)  ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการธุรกิจธนาคาร (ตู้ ATM) โดยธนาคารพาณิชย์ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศ...
ประกาศประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศประมูลสิทธิการเช่า เเละเงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร...
ประกาศประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบสายการบิน ประกอบกิจการห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศประมูลสิทธิการเช่า เเละเงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบสายการบิน ประกอบกิจการห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอา...
ประกาศประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานสายการบิน ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น
ประกาศประมูลสิทธิการเช่า เเละเงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบสายการบิน ประกอบกิจการสำนักงานสายการบิน ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศย...
สถิติขนส่งทางอากาศ เดือนมิถุนายน 2564
สถิติขนส่งทางอากาศ เดือนมิถุายน 2564 ...
ท่าอากาศยานขอนแก่นให้การต้อนรับและปฐมนอเทศพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐนิเทศพนักงานราชการที่มารายงานต...
สถิติขนส่งทางอากาศ เดือนพฤษภาคม 2564
สถิติขนส่งทางอากาศ เดือนพฤษภาคม 2564 ...
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านมาตรฐาน) และคณะ ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านมาตรฐาน) ประธานตรวจการจ้างและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า...

DataList 33 Recoards1 2NextShow  5 10 20 50 Records/Pages 


 
 


Visitors today 49
All visitors 379,402
black_ribbon