ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
สภาพอากาศ
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ
 

ประวัติ

ประวัติท่าอากาศยานลำปาง

ท่าอากาศยานลำปาง ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงถนนลำปาง - เชียงราย ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นสนามบินที่ก่อสร้างพร้อมกับสนามบินอื่น ๆ ในระยะแรกประมาณ พ.ศ.2466 โดยเริ่มการขนส่งทางอากาศใช้เครื่องบิน แบบ BONANZA ซึ่งสามารถรับผู้โดยสารได้ 6 ที่นั่ง


พ.ศ. 2484

รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือน สังกัดกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม เพื่อรับผิดชอบในกิจการขนส่งทางอากาศ และผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่าอากาศยานลำปาง เป็นท่าอากาศยานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับยุทธการทางอากาศ ซึ่งยังจารึกอยู่ ณ กองทัพอากาศ

พ.ศ. 2489

บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เปิดทำการบินพาณิชย์ รับ-ส่ง ผู้โดยสารใช้เครื่องบินแบบ DC-3 (DAKOTA หรือ C-47) ซึ่งมีขนาดที่นั่งผู้โดยสาร 25 ที่ มาทำการบิน ขึ้น-ลง ณ ท่าอากาศยานลำปาง

พ.ศ. 2496

ท่าอากาศยานลำปางได้เปิดบริการด้านวิทยุการบิน (สื่อสารการบินและการควบคุมจราจรทางอากาศยาน)

พ.ศ. 2500

 • สร้างอาคารเรือนไม้เดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง
 • เรือนไม้เดี่ยวชั้นเดียว 3 หลัง
 • สร้างให้กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 2 หลัง
 • สร้างอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นต่ำแฝด 1 หลัง
 • สร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น เป็นบ้านพักหัวหน้าอุตุนิยมวิทยา

พ.ศ. 2506 - 2508

กรมการบินพาณิชย์จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 41 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา

พ.ศ. 2506

 • สร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง
 • เรือนแถว 4 ครอบครัว 1 หลัง
 • เรือนแถว 10 ครอบครัว 1 หลัง

พ.ศ. 2508

 • สร้างอาคารคอนกรีตที่พักผู้โดยสาร พร้อมหอบังคับการบินสูง 5 ชั้น
 • สร้างโรงเครื่องยนต์ไฟฟ้า
 • อาคารคอนกรีตสำหรับเป็นสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ NDB
 • สร้างโรงเก็บรถยนต์

พ.ศ. 2508

 • สถานีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
 • เรือนไม้เดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง
 • ปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับให้มีสภาพดียิ่งขึ้น

พ.ศ. 2514

 • เรือนแถว 4 ครอบครัว ใต้ถุนเตี้ย 1 หลัง
 • เรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นเตี้ยสำหรับพนักงานดับเพลิง 1 หลัง
 • เรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นเตี้ยสำหรับเจ้าหน้าที่ จจจ.3 1 หลัง

พ.ศ. 2516

สร้างอาคารเก็บรถดับเพลิงชั้นเดียว 1 หลัง งบประมาณ 90,000.-บาท

พ.ศ. 2532

ปรับปรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด พร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารให้สามารถรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2533

 • ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่
 • สร้างถังเก็บน้ำประปา คสล. ขนาด 100 ลบ.ม. พร้อมเดินระบบน้ำประปาเข้าอาคารผู้โดยสารและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

พ.ศ. 2534

 • ก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME (งบประมาณของปี 2533 เป็นเงิน 25,767,994.43 บาท)
 • ก่อสร้างอาคารเครื่องมือกล 1 หลัง เป็นเงิน 2,291,520.-บาท
 • ติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVW
 • ติดตั้งระบบข่าย AMS
 • ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สื่อสารการบินภาคเหนือ
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องลานจอดเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์
 • ติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ แบบนำร่อน PAPI

พ.ศ. 2535

 • ซ่อมแซมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ขยายพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน พร้อมปรับปรุงทางขับ เพื่อรองรับอากาศยานขนาด 737
 • ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 3 หลัง
 • ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 2 หลัง
 • ก่อสร้างเรือนแถว 4 ครอบครัว 2 หลัง ตามสัญญาที่ 20/2535 ลงวันที่ 24 กันยายน 2535 งบประมาณการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3,375,000.-บาท

พ.ศ. 2536

 • ก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและกู้ภัย พื้นที่ 252 ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,997.-บาท
 • เสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด พร้อมต่อเติมอาคารผู้โดยสารไฟฟ้าสนามบิน และไฟภายในอาคาร ตามสัญญาที่ 168/2536 ลงวันที่ 30 กันยายน 2536 เป็นเงินทั้งสิ้น 33,642,974.-บาท

พ.ศ. 2537

 • ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 32 หน่วย พร้อมอุปกรณ์ ประกอบตามสัญญาจ้างที่ 114/2537 ลงวันที่ 15 กันยายน 2537 รวมเป็นเงิน 12,115,000.-บาท

พ.ศ. 2538

 • สร้างถังเก็บน้ำ คสล. บรรจุน้ำได้ 180 ลบ.เมตร ตามสัญญาจ้างที่ 145/2538 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2538 รวมเป็นเงิน 485,000.-บาท

พ.ศ. 2539

 • ก่อสร้างอาคารโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า 100 KVA เนื้อที่ 54 ตารางเมตร เป็นเงิน 429,000.-บาท

พ.ศ. 2539

 • เดือนกันยายน มีมติคณะรัฐมนตรีให้กรมการบินพาณิชย์โอนกิจการ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสื่อสารการบิน ฝ่ายควบคุมจราจรทางอากาศ และฝ่ายช่างสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศให้แก่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2544

 • กรมการบินพาณิชย์ ซ่อมอาคารชุดพักอาศัย 15 ครอบครัว และอื่นๆที่ท่าอากาศยานลำปาง เป็นเงินจำนวน 375,249.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 103/2544 ลงวันที่ 12 กันยายน 2544 จาก บริษัทณฐวีร์ก่อสร้าง ตรวจรับงานวันที่ 26 ตุลาคม 2544
 • กรมการบินพาณิชย์ จัดซื้อเครื่องมือตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายแบบ X-RAY ยี่ห้อ RAPISCAN รุ่น RAPISCAN 528 พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 11 เครื่อง (ใช้ราชการท่าอากาศยานลำปาง 1 เครื่อง) เป็นราคาทั้งสิ้น 29,090,893.57 บาท ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 108/2544 ลงวันที่ 18 กันยายน 2544 จาก บริษัท จีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตรวจรับงานวันที่ 25 ธันวาคม 2544
 • ปรับปรุงซ่อมผิวแอสฟิลท์ติดคอนกรีต ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด เครื่องบินที่ท่าอากาศยานลำปาง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,660,699.03 บาท (สัญญาที่ 127/2544 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544) (ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย ตรวจรับงานวันที่ 14 มีนาคม 2546)

พ.ศ. 2545

 • กรมการบินพาณิชย์ จัดซื้อรถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้อนิสสัน รุ่น CWM 431 MHRT (UD 250/10) พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ ราคาคันละ 8,833,000.-บาท จำนวน 3 คัน เป็นราคาทั้งสิ้น 26,499,000.-บาท (ใช้ราชการท่าอากาศยานลำปาง 1 คัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 95/2544 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จากบริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจรับงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2545
 • กรมการบินพาณิชย์ ซ่อมปรับปรุงทางขับและถนนที่ท่าอากาศยานลำปาง เป็นเงินจำนวน 1,270,000.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 128/2544 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย ตรวจรับงานวันที่ 1 มีนาคม 2545
 • กรมการบินพาณิชย์ ปรับปรุงและต่อเติมความยาวทางวิ่งที่ท่าอากาศยานลำปาง (จาก 1,775 เมตร เป็น 1,995 เมตร) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 90/2545 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000.-บาท ตรวจรับงานวันที่ 8 เมษายน 2546
 • เดือน ตุลาคม 2545 รัฐบาลได้ปรับระบบราชการ โดยการปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งส่งผลให้กรมการบินพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการขนส่งทางอากาศ"

21 เม.ย. 2546

กรมการขนส่งทางอากาศ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเข็มทอง ทำการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ตามสัญญาเลขที่ 22/2546 เป็นเงิน 265,400.-บาท

พ.ศ. 2546

 • จ้างซ่อมปรับปรุงร่องระบายน้ำที่ท่าอากาศยานลำปาง จาก ร้านยุทธนาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 26,000.-บาท เงินค่าธรรมเนียมตามสัญญาจ้างที่ 13/2546 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2546
 • จ้างซ่อมส่วนที่ชำรุดของอาคารดับเพลิง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 2,675.-บาท เงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้างที่ 17/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546
 • จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องทางเดินจาก ร้านสมควรการช่าง เป็นเงิน 3,500.-บาท เป็นเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 20/2546 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
 • จ้างซ่อมขุดข้อต่อท่อทางดูดน้ำ จาก ร้านณัฐการช่าง เป็นเงิน 2,500.-บาท เงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้างที่ 21/2546 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2546

พ.ศ. 2547

 • จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูโรงเก็บรถดับเพลิงเป็นระบบไฟฟ้า จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวรวมช่าง เป็นเงิน 38,520.-บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 4/2547 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
 • จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อน้ำทิ้ง จาก ร้านสมควรการช่าง เป็นเงิน 3,080.-บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 5/2547 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2547
 • จ้างทำบันไดขึ้นดาดฟ้า อาคารที่ทำการท่าอากาศยาน จาก ร้านนครชัยเทรดดิ้ง เป็นเงิน 30,500.-บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 6/2547 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547
 • จ้างทำฝาปิดบ่อพักสายไฟ (Hand Hole) จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 10,885.11 บาท เงินค่าธรรมเนียมตามสัญญาจ้างที่ 8/2547 ลงวันที่ 12 มกราคม 2547
 • จ้างซ่อมทาสีผนังอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ จาก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 39,602.84 บาท เงินค่าธรรมเนียมตามสัญญาจ้างที่ 9/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547
 • จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องทางเดินด้านหลังห้องผู้โดยสารขาออก จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 5,000.-บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 20/2547 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
 • จ้างทำทางลาดด้านหน้าอาคารดับเพลิงหลังเดิม จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 1,300.-บาท เงินงบประมาณตามสัญญาเลขที่ 22/2547 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547
 • กรมการขนส่งทางอากาศ จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง ทำการซ่อมอาคารดับเพลิงหลังเก่าที่ ท่าอากาศยานลำปาง เงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 84/2547 เป็นเงิน 69,000.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

พ.ศ. 2548

 • จ้างปรับปรุงทางเข้าห้องผู้โดยสารขาเข้า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2548 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นเงินจำนวน 113,790.-บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง
 • จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ประจำอาคารดับเพลิงเดิม จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 29,000.-บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 9/2548 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548
 • กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ระบบ (4ชุด) เป็นราคาทั้งสิ้น 23,087,659 บาท (ใช้ราชการ ท่าอากาศยานลำปาง จำนวน 1 ระบบ (17 กล้อง) ) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 50/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ (ตรวจรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2548)
 • กรมการขนส่งทางอากาศ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟ PAPI อาคาร AFL จัดหาและติดตั้งระบบไฟ RTIL WIND CONE เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (100 KVA) ที่ ท่าอากาศยานลำปาง เป็นจำนวนเงิน 10,970,000.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 94/2549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลการช่าง ตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2550 (100 KVA สำหรับติดตั้งสำรองใช้งานกับระบบไฟฟ้าสนามบิน ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติขนาด 250 KVA ใช้งานกับระบบไฟฟ้าของอาคารที่พักผู้โดยสาร)

พ.ศ. 2549

 • กรมการขนส่งทางอากาศ จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.ติดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปที่ท่าอากาศยานลำปาง (ประมาณ 8,027 เมตร) เงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 72/2548 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เป็นเงินจำนวน 12,569,000.-บาท จาก บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1988) จำกัด (ตรวจรับงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549)
 • กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อรถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้อนิสสัน รุ่น CW A214 MHRC จำนวน 10 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 138,396,000.-บาท (ใช้ราชการ ท่าอากาศยานลำปางจำนวน 1 คัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 14/2549 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 จาก บริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด (ตรวจรับงานวันที่ 25 ตุลาคม 2549)

พ.ศ. 2550

 • กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อรถกวาดดูด-ดูด ฝุ่น ผง หินเกล็ด บนทางวิ่ง ทางขับและลาน จอดเครื่องบิน ยี่ห้อ PRO-LAMPAC รุ่น HY-220AP ผลิตในประเทศไทย ตัวรถยี่ห้อ ฮีโน่ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,020,000.-บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2549 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮดรอลิค แอนด์ แทรกเตอร์ (ตรวจรับงานวันที่ 24 สิงหาคม 2550)
 • กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อรถกระเช้าภายในอาคาร ยี่ห้อ GENIE รุ่น AWP 36P DC S/N AWP07-58000 จำนวน 8 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,399,840.-บาท (ใช้ราชการ ท่าอากาศยานลำปาง จำนวน 1 คัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 21/2550 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 จากบริษัท ฟาสเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

พ.ศ. 2555

ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบ เช่น อาคารดับเพลิงและกู้ภัย อาคารศูนย์เครื่องมือ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ศาลพระภูมิ ป้ายชื่อท่าอากาศยาน ป้อมยาม งานถนนและลานจอดรถยนต์ วงเงินงบประมาฯ 236,500,000.- บาท โดย บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 106/2555 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

พ.ศ. 2558

กรมขนส่งทางอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 38 เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก วันที่ 27 มกราคม 2558 และเปลี่ยนจาก กรมการบินพลเรือน เป็น กรมท่าอากาศยาน ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 28 เล่ม 132 ตอนที่ 98 ก วันที่ 1 ตุลาคม 2558 **ทำพิธีเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 พร้อมทั้งเริ่มใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558**

พ.ศ. 2559

 • ติดตั้ง และ จัดซื้อระบบ Digital CCTV จำนวน 34 กล้อง และระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ท่าอากาศยาน (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 11,489,071.50 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 104/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
 • ซื้อและติดตั้งพรมพื้นบริเวณส่วนขยาย ห้องผู้โดยสารขาออก และผ้าม่าน ป้ายห้องประทับ รับรอง อาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 845,300.- บาท โดย ร้านลินซ์ ดีไซน์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่168/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 • ซื้อและติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติม บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก จำนวน 5 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,168,890,.- บาท โดย บริษัท เบสท์ แพรคทิส โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 175/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
 • ท่าอากาศยานลำปางได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 HELIPAD เป็นงบประมาณต่อเนื่อง (งบประมาณ 2559-2561) วงเงินงบประมาณ 84,970,000 บาท โดย บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 153/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ภายใน 670 วัน ซึ่งเริ่มทำงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

พ.ศ. 2564

 

กรมท่าอากาศยาน ได้ว่าจ้างบริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำงานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่ง สัญญาจ้างเลขที่ 32/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 งบประมาณค่าก่อสร้าง 229,859,400 บาท (สองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 14 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 รวมเวลาทำการ 700 วัน

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon