ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
เทศบาลนครลำปาง
อุณหภูมิ
 

ภาพกิจกรรมท่าอากาศยานลำปาง

 
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง และนางสาวศิริวรรณ อิงทะนิง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้ารับ การตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) และการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องท่าอากาศยานลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง และนางสาวศิริวรรณ อิงทะนิง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้ารับ การตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) และการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องท่าอากาศยานลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบตามหลักสูตรแก่ นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM เรื่องการทดสอบด้านการรักษาความปลอดภัย ณ จุดตรวจค้น จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำเดือนพฤษภาคม
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายเหวียน หาย บั่ง (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย 
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณของ พระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณของ พระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถางวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ บริเวณแนวรั้วบ้านพักเจ้าหน้าที่ และ ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถางวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ บริเวณแนวรั้วบ้านพักเจ้าหน้าที่ และ ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานลำปาง
วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และ จิตอาสาท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และ จิตอาสาท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และ จิตอาสาท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และ จิตอาสาท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำเดือนเมษายน
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้พลังงาน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจ้นท์ ลอร์ด ลำปาง
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นางพุธวา ศรีเทพ พนักงานทำความสะอาดท่าอากาศยานลำปาง พบโทรศัพท์มือถือบริเวณห้องน้ำหญิงอาคารที่พักผู้โดยสาร ในเวลาต่อมาได้มีผู้ติดต่อขอรับของหาย และเจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือจริง จึงได้มอบคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ สร้างความประทับใจในการให้บริการของท่าอากาศยานลำปางแก่เจ้าของโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นางพุธวา ศรีเทพ พนักงานทำความสะอาดท่าอากาศยานลำปาง พบโทรศัพท์มือถือบริเวณห้องน้ำหญิงอาคารที่พักผู้โดยสาร ในเวลาต่อมาได้มีผู้ติดต่อขอรับของหาย และเจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือจริง จึงได้มอบคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ สร้างความประทับใจในการให้บริการของท่าอากาศยานลำปางแก่เจ้าของโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สายการบิน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมทำบุญประจำปี ไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานลำปาง
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สายการบิน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมทำบุญประจำปี ไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานลำปาง
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมด้วยผู้ดูแลสนามบินและเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ กรณีรถยนต์สตาร์ทไม่ติด เนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม จนสามารถกลับมา ใช้งานได้ตามปกติ
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมด้วยผู้ดูแลสนามบินและเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ กรณีรถยนต์สตาร์ทไม่ติด เนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม จนสามารถกลับมา ใช้งานได้ตามปกติ
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM เรื่องการรีเซตระบบการจัดการอาคารอัตโนมัติ กรณีไฟฟ้าตก/ดับ และการใช้งานระบบ CCTV
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ

ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 90
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 136,067
black_ribbon