ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
bangkokair
nokair
จังหวัดลำปาง
สภาพอากาศ
 

ภาพกิจกรรมท่าอากาศยานลำปาง

 
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตรแก่นางสาวพรรณิษา ถุงเสน
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เข้าพบเจ้าของพื้นที่บริเวณริมแนวรั้วท่าอากาศยานลำปาง
ท่าอากาศยานลำปาง ประชุมร่วมกับสายการบิน เรื่องการใช้งานเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอารัญ อ่อนส่าง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวรพจน์ ปลูกคำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงชุดที่ ๒ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง
วันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวรพจน์ ปลูกคำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงชุดที่ ๒ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการทำงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการทำงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้ารายงานตัวกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสิธิชัย จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง ได้เข้ารายงานตัวกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง โดยฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์พื้นที่เกิดเหตุลงบนโต๊ะ (TABLE-TOP) และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง โดยฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์พื้นที่เกิดเหตุลงบนโต๊ะ (TABLE-TOP) และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครอง นครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย ๕ ตุลาคมของทุกปี
วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครอง นครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย ๕ ตุลาคมของทุกปี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายภาสกร ปุกมณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ชุดที่ ๑ ท่าอากาศยานลำปาง จัดกิจกรรม KM ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง เกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๒
      วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมประชุมจังหวัดเนื่องในโอกาสที่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและมีกำหนดพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เข้าร่วมประชุมจังหวัดเนื่องในโอกาสที่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและมีกำหนดพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายชววัฒน์ ลิมสัมพันธ์สันติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ท่าอากาศยานลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตรแก่นางสาวจิรัชญาภรณ์ บ้านสระ
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ท่าอากาศยานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) สำหรับการใช้งานระบบทรัพย์สินของท่าอากาศยานภูมิภาค ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE
วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ทำการตรวจเช็คสายส่งน้ำ หัวฉีดน้ำดับเพลิง และทดสอบการจ่ายน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง โดยฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์พื้นที่เกิดเหตุลงบนโต๊ะ (TABLE-TOP) และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ กรณีอากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง โดยฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์พื้นที่เกิดเหตุลงบนโต๊ะ (TABLE-TOP) และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานลำปาง ทำการตรวจเช็ครถดับเพลิง รถกู้ภัย และอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาล หริภุญชัย เมโมเรียล ได้มาออกพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  นางสาวมนันยา สุวรรณพุ่ม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานลำปาง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมท่าอากาศยานลำปาง

ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 159,503
black_ribbon