ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
CAAT
BKK
RPS
NOK AIR
 

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

 
  
วิสัยทัศน์ของกรมการบินพลเรือน

เป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้
การบินพลเรือนของประเทศเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล 

 
ค่านิยม

SAFE
 • S = Safety (การบินปลอดภัย)
 • A = Aggregation (ร่วมใจบริการ)
 • F = Formulation (ทำงานเป็นระบบ)
 • E = Ethics (เคารพจริยธรรม)
 
 •  
วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำองค์กร 

 
พันธกิจ

ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศของประเทศ
ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
 •  


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 54,966
black_ribbon