ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
CAAT
BKK
NOK AIR
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ทิศตะวันตกชายแดนติดกับประเทศพม่า พื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบน้อย มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ 14,244 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร  253,800 คน อาชีพหลักคือเกษตรกร โดยทำนาและปลูกพืชบนที่สูง (ขณะนี้อาจเพิ่มขึ้น) แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอสบเมย และอำเภอปางมะผ้า

             สภาพอากาศ ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูร้อนจะร้อนไม่มากนักเนื่องจากยังมีผืนป่าที่สมบูรณ์ อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 26.3 ํC  มีทั้งหมอกธรรมชาติและหมอกควัน จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เมืองสามหมอก” ทั้งๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพยายามจะลดให้เหลือสองหมอก คือลดหมอกควัน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร คงเป็นเมืองสามหมอกต่อไป

          จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการส่งเสริมเป็นจังหวัดท่องเที่ยว  ด้วยมีสภาพของพื้นที่เป็นป่าเขาที่สมบูรณ์ทางธรรมชาติ    และสวยงาม เป็นเมืองเล็ก สงบ ประชาชนที่เป็นคนท้องถิ่นจริง ๆ จะเป็นคนเรียบง่าย รักสงบ มีระเบียบวินัย พูดชี้แจงเข้าใจง่ายน่ารักน่าคบหาสมาคม  ไม่สร้างปัญหาหรือเงื่อนไขต่อทางฝ่ายบ้านเมือง หากยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีปัจจุบันไว้ได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเหมาะสมกับคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า “ หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง ”

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 141,423
black_ribbon