ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
CAAT
BKK
RPS
NOK AIR
 

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน                           ที่ตั้งและสถานะทางกายภาพ

 

                   ที่ตั้ง     ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   รหัสไปรษณีย์  58000 

หมายเลข
โทรศัพท์  053 - 612057  โทรสาร  053 -611499  อาคารสำนักงาน  และทางวิ่งครึ่งหนึ่งอยู่ใน

เขตเทศบาล  ทางวิ่งส่วนที่เหลืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  และประกาศเป็น

สนาม
บินศุลกากร  ตามกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินแม่ฮ่องสอนเป็นสนามบินศุลกากร  พ..2544 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  118  ตอนที่  60  ก  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2544

จุดที่ตั้ง     แลตติจูด   19  องศา   18  ลิบดา  06  ฟิลิบดา  เหนือ

                      ลองติจูด   09  องศา   75   ลิบดา  83  ฟิลิบดา  ตะวันออก

         สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง  
235  เมตร  
มีเนื้อที่  383  ไร่  3  งาน  86.7  ตารางวา  แบ่งเป็น 

            - ทหารอากาศ  233  ไร่ งาน  49  ตารางวา

                    - กรมการบินพลเรือน  150  ไร่  3 งาน
37.7 ตารางวา

 

                   สถานะทางกายภาพ

 

                   ทางวิ่ง  ( RUNWAY )  ยาว  2,000  เมตร  กว้าง  30  เมตร  
ทางวิ่งเผื่อทางทิศตะวันตก 
( 11 )  ยาว  60  เมตร  กว้าง  30  เมตร  ไหล่ทาง 7.5  เมตร  ผิวแอลฟัลติดคอนกรีต 
ทางวิ่งทิศตะวันตก 
ตะวันออก ( 11 - 29 )

 

                   ทางขับ  TAXIWAY)   จำนวน  เส้น

         -  ทางขับ A  ความยาว  67  เมตร  ความกว้าง  17.50  เมตร

         -  ทางขับ  และ  ความยาว  67  เมตร  ความกว้าง  20  เมตร

 

                   ลานจอด  บ.   ( APPRON )  จำนวน  ลานจอด

         -  ขนาดกว้าง   68  เมตร  ยาว  180.00   เมตร  พื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

          -  ขนาดกว้าง    68  เมตร  ยาว  127.50  เมตร  พื้นผิวคอนกรีต

              

                    ลานจอด  ฮ.

    -  ความกว้าง  22.5  เมตร  ความยาว  22.5  เมตร  จำนวน  ลานจอด

 

                       ลานจอดรถยนต์

                       -  ลานจอดใหม่  สามารถรองรับรถยนต์ได้   161  คัน

                               -  ลานจอดใหม่  สามารถรองรับรถจักรยานยนต์ได้  40    คัน

                       -  ลานจอดเดิม  สามารถรองรับรถยนต์ได้   116  คัน

                 -  ลานจอดเดิม  สามารถรองรับรถบัสได้  คัน 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 54,968
black_ribbon