ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
CAAT
BKK
RPS
NOK AIR
 

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

  

                                  เบอร์โทรศัพท์ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 053-612-057       

เบอร์โทรศัพท์ภายในท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่

งาน / ฝ่าย / สถานที่

เบอร์โทรศัพท์

1

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

 

 

1.1  IP Phone

1111

 

1.2  Analog

101

2

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

2.1  IP Phone

1102

 

2.2  Analog

102

3

หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัย

 

 

3.1  IP Phone

1103

 

3.2  Analog

103

4

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา

 

 

4.1  IP Phone

1104

 

4.2  Analog

104

 

 

 

5

ห้องบริหาร

 

 

Operator

0

 

นายนฤนาท วังแสน

127

 

นางเพชรรัตน์   สุขแก้ว

103

 

น.ส.พวงพยอม   ดุจดา

123

 

นายสุเมธ  กันจินะ

124

 

เครื่องกลาง

125

 

FAX

126

 

เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์

127

 

น.ส.ยศวดี  วงค์สิงห์

128

6

งานตรวจอาวุธฯ

 

 

ห้องผู้โดยสารขาออก

133

 

โถงที่พักอาคารผู้โดยสาร

134

 

 

 

  

ลำดับที่

งาน / ฝ่าย / สถานที่

เบอร์โทรศัพท์

7

สถานีอุตุนิยมวิทยา

141

8

หอบังคับการบิน

 

 

ATC

142

 

ห้องช่าง

156

 

 

 

9

ฝ่ายช่างเทคนิค

 

 

ห้องควบคุม

104

 

ห้องระบบโทรศัพท์วงจรปิด   CCTV

153

 

อาคาร   AFL

154

 

 

 

10

ห้องประชุม

 

 

ห้องประชุมเล็ก

161 , 162

 

ห้องประชุมบัวตอง

163 , 164

 

 

 

11

อาคารดับเพลิงและ  กกบ.

 

 

อาคารดับเพลิง  ชั้นบน

171

 

อาคารดับเพลิง  ชั้นล่าง

172 , 199

 

อาคาร  กกบ.  ชั้นล่าง

174

 

อาคาร  กกบ.  ชั้นบน

-

 

 

 

12

ป้อมยามหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร

191

13

ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย  1

192

14

ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย  2

193

 

 

 

15

ห้อง  VIP.

112

16

ห้องปฐมพยาบาล

113

17

ห้อง  VIP.

114

18

ห้องแม่บ้าน

115

19

ห้องเก็บของรับเสด็จฯ

116

 

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 58,681
black_ribbon