ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

คณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน

คณะผู้บริหาร กรมท่าอากาศยาน
 
นายปริญญา แสงสุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

 

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

                                       

                       นายจรุณ มีสมบูรณ์                    นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์               นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล

                   รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน             รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน              รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
                         ด้านมาตรฐาน                         ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                        ด้านเศรษฐกิจ 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon