ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สายการบินนกแอร์
GOOGLE
 

ข่าวสาร

 
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
อัญเชิญพระพุทธรูปเข้าอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยท่าอากาศยานแม่สอด (หลังใหม่) และอาคารโรงเก็บเครื่องมือกล เพื่อเป็นฤกษ์งามยามดี และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด อัญเชิญพระพุทธรูปเข้าอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยท...
พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางโดยเครื่องบินกรมแผนที่ทหาร เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางโดยเครื่องบินกรมแผนที่ทหาร เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางโ...
การประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้พื้นที่ท่าอากาศยานตากร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้พื้นที่ท่าอากาศยา...
การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีตรวจพบบุคคลที่ลักลอบหนีเข้าเมืองหรือบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไม่ชัดเจน
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก เป็น...
ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.55 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ เดินทางถึงท่...
ตรวจการปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดตาก และประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานแม่สอด
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก...
การประชุมหารือการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งใหม่
วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัต...
พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด...
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อประชุมติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยา...
ท่าอากาศยานแม่สอด ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ท่าอากาศยานแม่สอด ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยนางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท...
พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.05 น. พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติภาร...
รับมอบเครื่องพ่นทำลายเชื้อ พร้อมน้ำยา และเจลล้างมือ จากนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด รับมอบเครื่องพ่นทำลายเชื้อ พร้อมน้ำยา และเจลล้างมือ จากนายถ...
บยื่นซองประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประมูล
ข่าวท่าอากาศยานแม่สอด รับยื่นซองประมูลสิทธิการเช่าเพื่อหาผู้ประกอบการต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประมูล วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 นางอุบลวรรณ วุฒ...
พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด
พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.40 น. พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางมาถึงท่...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระ...
พลตรีอุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.40 น. พลตรีอุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อตรวจพื้นที่เตรียม...
ข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ...
ลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก พร้อมคณะและสื่อมวลชน เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อขอรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันชายแดนด้านจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. พลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก พร้อมคณะและสื่อมวลชน เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด ...
ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดล้านนาบุญญาราม
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดล้านนาบุญญาราม โดยม...
พลเอก ณรงค์พันธุ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. พลเอก ณรงค์พันธุ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และผู้บัญชาการหน่วยเ...

ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon