Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย(Thai air asia)
Nakhonphanom Airport
จังหวัดนครพนม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สวัสดีนครพนม
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน(DCA Airports)
ASEAN Economic Community
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องผู้โดยสารท่าอากาศยานนครพนม

 

1. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

           เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับให้คำแนะนำผู้โดยสาร ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

 

2. เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานนครพนม

        ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร สำหรับอำนวยความสะดวกเรื่องการจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารด้านหน้าอาคาร

 

3. ห้องรับรองพิเศษ (ห้อง VIP) และห้องละหมาด

           3.1 การขอใช้ห้องรับรองพิเศษ (ห้อง VIP)

             ผู้มีสิทธิ์ในการขอใช้ห้องรับรองพิเศษของท่าอากาศยาน ดังนี้

                 1) พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าที่กรมขึ้นไป

                 2) องคมนตรี

                3) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา และนายกรัฐมนตรี

                4) รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงหรือทบวง

               5) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมฝ่ายพลเรือนและฝ่ายตุลาการหรือหัวหน้าส่วนองค์การรัฐวิสาหกิจ

               6) ข้าราชการฝ่ายทหารตั้งแต่แม่ทัพภาคขึ้นไป

               7) ข้าราชการฝ่ายตำรวจตั้งแต่ผู้บังคับการตำรวจภูธรขึ้นไป

               8) อัครราชทูตหรือกงสุลของไทยและต่างประเทศ

               9) ผู้นำทางศาสนาของไทยและต่างประเทศ

              10) บุคคลที่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิจารณาเห็นสมควร

               * กำหนดระยะเวลาการใช้ห้องรับรองพิเศษ

               - ในเที่ยวบินขาออก ให้ใช้ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 ชม.

               - ในเที่ยวบินขาเข้า ให้ใช้ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องเข้าถึงท่าอากาศยาน

               * การดำเนินการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานใช้ดุลพินิจโดยรอบคอบในการดำเนินการและในการพิจารณาอนุญาต ดังนี้

             - สอบถามรายละเอียด โดยต้องระบุ ยศ ชื่อ ตำแหน่งของผู้ใช้ วัน เวลา และเที่ยวบินที่จะเดินทางเข้า-ออก เมื่อผู้มีสิทธิขอใช้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาใช้ไม่น้อยกว่า 3 ชม.

             - แจ้งการอนุญาตให้ผู้มีสิทธิขอใช้ได้ทราบในเวลาอันสมควร

            * ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตแล้ว ประสงค์จะขอเปลี่ยนเวลาใหม่ แต่ปรากฏว่าเวลาที่ขอใช้ใหม่ไปตรงกับเวลาที่ห้องรับรองพิเศษไม่ว่าง หรือไม่สามารถจัดหาให้ได้ ให้รีบแจ้งผู้มีสิทธิขอใช้ทราบโดยเร็ว

             * ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า และมีการขอใช้ห้องรับรองพิเศษอยู่เพื่อการรอคอย อันเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด ให้พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป

             (หมายเหตุ - หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลต่อการพิจารณาใช้ห้องรับรอง VIP ครั้งต่อไป)

       3.2 ห้องละหมาด

              ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ห้อง มาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

                             ** หมายเหตุ - ยารักษาโรคสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

4. ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

          มีบริการตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 1 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน (GSB) ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

 

5. ร้านค้าจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง

             ท่าอากาศยานนครพนม มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของฝากจังหวัดนครพนมอยู่ 2 ร้าน รวมไปถึงร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป โดยตั้งอยู่ภายในห้องโถงอาคารผู้โดยสาร

                  - ร้านผ้าพื้นเมือง สวัสดีนครพนม,  ร้าน K & M ของฝากนครพนม

 

6. ร้านอาหาร เครื่องดื่ม

                  - ร้าน บงกชธรกาแฟสด ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ฝั่งโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 1

                  - ร้าน ธัญรัตน์ กาแฟสด ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ฝั่งโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 1

                 - ร้าน café K&M กาแฟสด ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ฝั่งโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1

                 - Food Court ชั้น 2 ยังไม่เปิดให้บริการ

 

7. บริการรถสาธารณะ รถ Taxi Meter และรถเช่า

            รถ Taxi Meter

                         เบอร์ติดต่อ 080-9037222 แท็กซี่เมืองนคร

            รถ ตู้

                       * เส้นทาง สนามบิน – ขนส่ง – สนามบิน และบริเวณภายในอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

                       * มีให้บริการตั้งแต่ 07.30 น. – 20.30 น.

                       * อัตราค่าบริการ 100 บาทต่อ 1 ท่าน

                       * เบอร์ติดต่อ 081-872-1215, 082-841-6945 (บริษัท นครโคราช จำกัด)

                       *** เส้นทาง สนามบิน - จังหวัดใกล้เคียง อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง และตามตกลงกับบริษัท

           รถเช่า มีบริการทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่

                                1. Avis Rent a Car เบอร์ติดต่อ 062-5973611

                        2. หจก.กิตติพงศ์ รถเช่า เบอร์ติดต่อ 085-7422035

                        3. บริษัท นครโคราช จำกัด เบอร์ติดต่อ 081-8721215, 082-8416945

 

8. บริการรถเข็น Wheelchair

              ท่าอากาศยานนครพนมมีบริการ Wheelchair สำหรับผู้โดยสาร จุดบริการอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร บริเวณตู้ ATM ธนาคารออมสิน

 

9. บริการลานจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์

              ท่าอากาศยานนครพนม มีลานจอดรถยนต์อยู่ 2 แห่ง

                1. เป็นลานจอดแบบไม่มีหลังคา อยู่บริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร

                2. เป็นลานจอดแบบมีหลังคา ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคาร AFL

                         ***ไม่มีค่าบริการ

                     **หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะจอดรถค้างคืนในบริเวณลานจอด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์   


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon