Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย(Thai air asia)
Nakhonphanom Airport
จังหวัดนครพนม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สวัสดีนครพนม
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน(DCA Airports)
ASEAN Economic Community
 

ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะสแตนเลส จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉหพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมความชำรุดรถดับเพลิงขนาดกลาง ทะเบียน บบ 5167 อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานซ่อมระบบน้ำประปาและงานโยธา ใน ท่าอากาศยานนครพนม
ชื่อประกาศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตัดหญ้า-สวนหย่อม ที่ท่าอากาศยานนครพนม ปีงบประมาณ2565 (6เดือน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ 2565(6เดือน)
กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติในการจัดหารประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยาน 22 แห่ง
ประกาศการจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
ประกาศ ท่าอากาศยานนครพนม เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานนครพนม ปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมากำจัดปลวกที่ท่าอากาศยานนครพนม ปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมความชำรุดด้านไฟฟ้าที่ ทนพ. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมควมชำรุดเครื่องปรับอากาศใช้ในราชการ ทนพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถกู้ภัย ทะเบียน 80-9224นพ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมสที่4 เดือน ก.ค.2564 ถึง ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานท่าอากาศยานนครพนม
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้งานในราชการ ทนพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon