Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
vote
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สวัสดีนครพนม
Nakhonphanom Airport
จังหวัดนครพนม
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน(DCA Airports)
ASEAN Economic Community
สายการบินไทยแอร์เอเชีย(Thai air asia)
 

ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สําหรับใช้งานในราชการ ทนพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมความชํารุดผิวทางวิ่งบริเวณจุด Touchdown Zone ที่ท่าอากาศยานนครพนม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมความชํารุดของเครื่องปรับอากาศเบาะหลังคนขับของรถกู้ภัย และ ระบบคลัทช์รถบรรทุกนํ้า ใช้ในราชการ ทนพ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟส่องลานจอดรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สําหรับรองรับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดปฏิบัติการดับเพลิงของลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของ ทนพ. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายประตูและจัดทําพื้นที่ตรวจยานพาหนะตามข้อตรวจพบของ กพท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศท่าอากาศยานนครพนม การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมความชํารุดของรถบรรทุกนํ้า และรถดับเพลิงในราชการ ทนพ. โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสมอจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สําหรับใช้งานด้านความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเานอราคา จ้างซ่อมรถตู้โดยสารราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเหมาตัดหญ้า
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาตัดหญ้าฯ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 80,117
black_ribbon