ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)
Nakhonratchasima Facebook
google
 

ประวัติความเป็นมา

ท่าอากาศยานนครราชสีมา (Nakhonratchasima Airport)

        เปิดทำการบินเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ในตัวเมือง สายการบินที่ทำการบินต้องใช้ทางวิ่งและลานจอดของกองทัพอากาศกองบิน 1 แต่เนื่องจากกองทัพอากาศไม่สามารถจัดสรรพื้นที่บริเวณติดกับลานจอดให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร จึงขอพื้นที่ของกองทัพบกซึ่งอยู่ห่างจากลานจอดประมาณ 2 กิโลเมตร สร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร แต่ผู้โดยสารก็ยังไม่ได้รับความสะดวกในการที่เข้า – ออก เนื่องจากอยู่ในเขตทหารซึ่ง มีมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้าง เข้มงวด กรมการบินพาณิชย์ จึงจัดหาที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยได้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง – จักราช – ตำบลสีสุก ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon