กรมท่าอากาศยาน Department of Airports (DOA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)
Nakhonratchasima Facebook
google
 

ใบอนุญาตปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

เมื่อ : 2014-09-30 10:26:12 อ่าน : 1827
 

หลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

 • การขออนุญาตก่อสร้าง หรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นใดๆบนพื้นที่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 
  ให้ผู้ขออนุญาตยื่นขออนุญาตต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสนามบินนั้นๆ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการขออนุญาตฯตามรายละเอียดต่อไปนี้
 • แบบ 7-2-01 ผู้ขออนุญาตฯ หรือผู้มีอำนาจของนิติบุคคล (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) หรือผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตฯให้เป็นตัวแทนดำเนินการ) ลงชื่อรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ในกรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด และผู้มีอำนาจของนิติบุคคลเซ็นรับรอง พร้อมประทับตรานิติบุคคล
 • แบบ 7-2-02 เจ้าของในโฉนดที่ดิน ต้องลงชื่อรับรองพร้อมสำเนาบัตร ประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • โฉนดที่ดิน จำนวน 1 ชุด
 • แผนผังแสดงที่ตั้งและแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลยื่นเรื่องราวและติดต่อกรมการบินพาณิชย์ พร้อมติดอากรแสตมป์ ราคา 30 บาท (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตฯ ให้ตัวแทนดำเนินการ) จำนวน 1 ชุด


ไฟล์เอกสาร
 7-2-03 (1).pdf 124 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 97,560
black_ribbon