กรมท่าอากาศยาน Department of Airports (DOA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)
Nakhonratchasima Facebook
google
 

หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

เมื่อ : 2019-04-02 15:31:02 อ่าน : 743

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา รับผิดชอบการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงระบบ/ อุปกรณ์ที่สนับสนุนให้บริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ภักดี การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ งบประมาณ การเงิน การประชาสัมพันธ์ และบุคลากร ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ภักดี

โดยมีรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • กำกับดูแลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และ/ หรือบริการข่าวสารการบิน แก่อากาศยานปฎิบัติการบินภายในเขตควบคุมจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายภารกิจขององค์กร
 • เฝ้าระวัง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด ของระบบวิทยุสื่อสาร ระบบวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และระบบเครือข่ายสื่อสารการบิน ที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยาน นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ภักดี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด รวมถึงบริการยานพาหนะ ทำความสะอาดและดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของท่าอากาศยานนครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ภักดี
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
http://www.aerothai.co.th/thai/center_nk_th.php 

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนครราชสีมา บ้านพิมาน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 
โทรศัพท์ 0-4425-7670, 0-4425-8855, 0-4425-1578, 0-4425-8951-2 Fax : 0-4425-6576
เวลาธุรกา : เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการบริการจราจรทางอากาศ เปิดทำการเวลา 06.00 - 18.00 น.

 

https://www.aerothai.co.th/th/air-traffic-control/ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 46
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 97,558
black_ribbon