ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
กรมอุตุนิยมวิทยา นครศรีธรรมราช
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินนกแอร์
สายการบินไลออนแอร์
สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์
สายการบินไทยสมายล์
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฏิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฏิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 65
 
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดหญ้า และตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน (Air Side) และพื้นที่นอกเขตการบิน (Land Side) และดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดหญ้า และตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน (Air Side) และพื้นที่นอกเขตการบิน (Land Side) และดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 65
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 65
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฏิบัติการบำรุงรักษา (Operation amd maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฏิบัติการบำรุงรักษา (Operation amd maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 65
 
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มี.ค. 65
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 มี.ค. 65
 
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15 ก.พ. 65
 
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 64
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า และตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน (Air Side) และพิ้นที่นอกเขตการบิน (Land Side) และดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า และตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน (Air Side) และพิ้นที่นอกเขตการบิน (Land Side) และดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 64
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenane) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีพ.ศ.2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenane) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีพ.ศ.2565
10 ก.ย. 64
 
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 64
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenane) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา (Operation and Maintenane) ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 64
 
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. 2565
7 ก.ย. 64
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา(Operation and Maintenance)ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนด้านปฎิบัติการบำรุงรักษา(Operation and Maintenance)ระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนแบบ IN-LINE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. 2565
6 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน(Air Side)และพื้นที่นอกเขตการบิน (Land Side) และดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2565
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน(Air Side)และพื้นที่นอกเขตการบิน (Land Side) และดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2565
6 ก.ย. 64
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6 ก.ย. 64
 

ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon