ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

 

 

 

 

 

 

 

นางกรณิศ สุขการ

หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก (กพอ.)

ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

โทร. 086-959 8385

 

นางสาวชุติมา พิกุลทอง 

ตำแน่ง นักวิชาการขนส่ง

 

น.ส.สุกัญญา จันทร์เงิน

ตำแน่ง นักวิชาการขนส่ง

 

 

นายหมัดซุลกี มามะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นายณัฐพงษ์ โมขสิทธิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง

 

น.ส.มาลินี มะเซ็ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง

 

นางรอปีอะ บินบูละ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

 

นายวิชญะ ซุ่นบุญ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 67,677
black_ribbon