ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

บริการรถโดยสารรับ-ส่ง

 - รถประจำทางทั่วไปและรถรีมูซีน

ขณะนี้ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ยังไม่มีบริการรถประจำทาง (รถสองแถว) แต่มีบริการรถรีมูซีนรับ-ส่งผู้โดยสาร จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

 

 - บริษัทก้องกิฎากรณ์ เซอร์วิส จำกัด (พันธุ์วิภา)  บริการรับ-ส่งตามเส้นทางต่างๆดังนี้

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - ตัวเมืองนราธิวาส (ค่าบริการ 80 บาท/ที่นั่ง)

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - สุไหงโก-ลก (ค่าบริการ 180 บาท/ที่นั่ง)

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - ตากใบ (ค่าบริการ 160 บาท/ที่นั่ง)

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - ตาบา (ด่าน) (ค่าบริการ 180 บาท/ที่นั่ง)

ติดต่อสอบถาม/จองที่นั่ง โทร. 073-511-161, 073-513-090, 083-169-1366 (นราธิวาส)

073-611-417, 073-612-132 (สุไหงโก-ลก)

 

- บริษัทดี.ดี.ทัวร์ (D.D.TOUR) บริการรับ-ส่งตามเส้นทางต่างๆดังนี้

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - สุไหงโก-ลก (ค่าบริการ 180 บาท/ที่นั่ง)

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - ตากใบ (ค่าบริการ 160 บาท/ที่นั่ง)

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - ตาบา (ด่าน) (ค่าบริการ 180 บาท/ที่นั่ง)

ติดต่อสอบถาม/จองที่นั่ง โทร. 073-616-091, 073-615-467, 073-615-924

 

 - บริษัทปัตตานีขนส่ง จำกัด  บริการรับ-ส่งตามเส้นทางต่างๆดังนี้

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - ปัตตานี 

- จากท่าอากาศยานนราธิวาส - ยะลา 

ติดต่อสอบถาม/จองที่นั่ง โทร. 061-1257536, 073-349113, 088-7900623, 086-4981613 (ปัตตานี) และ 073-212895, 081-0992945 (ยะลา)

**รถรีมูซีนจากท่าอากาศยาน จอดบริเวณหน้าประตูทางออกอาคารที่พักผู้โดยสารและจะออกตามเวลาที่มีเที่ยวบินลง โดยสามารถซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วภายในห้องผู้โดยสารขาเข้า หรือติดต่อจองที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์ได้ตามหมายเลขที่ระบุไว้**

- รถไฟ

สถานีรถไฟตันหยงมัส (อ.ระแงะ) ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนราธิวาส ประมาณ 35 กิโลเมตร ผู็โดยสารสามารถนั่งรถรีมูซีนจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังสถานีขนส่งนราธิวาส และต่อรถประจำทาง (สองแถว) สาย นราธิวาส - ตันหยงมัส เพื่อไปยังสถานีรถไฟได้

**สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-511-845**

- บริการรถเช่า

ขณะนี้ ยังไม่มีบริการรถเช่า ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon