ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

บริการลานจดรถ

บริการลานจอดรถ

ท่าอากาศยานนราธิวาสมีบริการลานจอดรถ 2 ประเภท คือ

1. ลานจอดรถชั่วคราว (ระยะเวลาจอดไม่เกิน 1 คืน) บริเวณลานจอด 1 - 2, 5 - 8 สำหรับทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับ-ส่งผู้โดยสาร

2. ลานจอดรถค้างคืน (ระยะเวลาจอดตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป) บริเวณลานจอด 3 - 4 โดยผู้ประสงค์จอดรถค้างคืนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติดังนี้

  2.1 จอดรถไว้ในช่อง 3 และ 4 ของลานจอดรถ

  2.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนราธิวาสและลงทะเบียนฝากรถ ที่จุดลงทะเบียนจอดรถค้างคืน บริเวณด้านหน้าประตูทางออกอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง

  2.3 กรณีรับรถที่จอดค้างคืน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนราธิวาสและลงทะเบียนรับรถ ที่จุดลงทะเบียนจอดรถค้างคืน บริเวณด้านหน้า ประตูทางออกอาคารที่พักผู้โดยสาร ทุกครั้ง

** หมายเหตุ - ไม่มีค่าบริการในการจอดรถค้างคืนและท่าอากาศยานนราธิวาสไม่รับผิดชอบกรณีรถของท่านเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติทุกรณี ** 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon