ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

ห้องรับรองพิเศษ (VIP)

ห้องรับรองพิเศษ (VIP) 

      ท่าอากาศยานนราธิวาสมีห้องรับรองพิเศษ (VIP) ทั้งหมด 2 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร ชั้น 2 เพื่อรับรองคณะบุคคลสำคัญๆ หรือหน่วยงานที่ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จากท่าอากาศยาน โดยให้ยื่นหนังสือคำร้องขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษล่วงหน้าหรือสามารถติดต่อประสานที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-565061-5

*กรณีไม่ประสานล่วงหน้าสามรถกรอกใบคำร้องขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) ท่าอากาศยานนราธิวาส แต่ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนราธิวาสอาจพิจารณาปฏิเสธการอนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษหากมีการติดต่อสำรองห้องดังกล่าวจากหน่วยงานอื่นไว้ก่อนแล้ว* 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon